MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Mina Oldehinkel: 'De jongens hebben 180 koeien en 1350 kalveren'

Verhaal

'Het boeren zat er bij Albert Jan en Bert wel in Ze zijn allebei naar de landbouwschool geweest en uiteindelijk in het bedrijf gekomen. Daar ben ik wel heel blij mee. Albert Jan heeft het melkveebedrijf overgenomen. Toen zijn de varkens weggegaan, want hij hield helemaal niet van varkens. Bij zijn trouwen heeft hij een nieuwe bedrijfswoning gezet. Een jaar of tien geleden heeft de oude ligboxenstal afgebroken. Daar staat nu een nieuwe stal voor 180 koeien. Daar kunnen ze 24 koeien tegelijk melken.

Bert is thuis blijven wonen. Hij woont bij mij in of ik bij hem, maar net hoe je het bekijkt. Ik doe het dagelijks werk en de boodschappen. Hij heeft eerst een paar jaar bij een andere boer in Collendoorn gewerkt. Later heeft hij die grote kalverschuren gebouwd. Eerst heeft hij naast de boerderij een schuur voor 500 kalveren gebouwd. Daarna heeft hij erachter een schuur voor 800 kalveren gezet. In feite kunnen er 1500 in, maar op die ruimte wordt steeds beknibbeld. Dan moeten ze volgens de voorschriften weer wat meer ruimte hebben. Volgens mij zitten er nu iets van 1350 kalveren in. Het heeft wel lang geduurd voordat de vergunningen er waren, maar het kwam er toch. We kregen natuurlijk ook veel commentaar uit de buurt. Maar met die luchtwassers ruik je er haast niets meer van.

Albert Jan en Bert zitten in een maatschap, maar ze hebben de taken verdeeld. Albert Jan is van het melkveebedrijf. Bert doet alleen de kalveren, maar helpt wel als er iets bijzonders is. Ik maak mij wel eens zorgen om al het geld dat ze erin gestopt hebben, maar dan denk ik: dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Ik vind het ook wel heel mooi. Als mijn man nog geleefd had, zou hij het ook heel mooi gevonden hebben en gezegd hebben: “Jongens, als je maar voorzichtig bent, dan doe je het maar.”

De jongens huren ook nog een schuur. Daar hebben ze een honderd stuks mestvee. Opfok melkvee en mestvee. Ze hebben niet zoveel eigen grond, maar pachten heel veel land. Dat geeft alleen wel wat onzekerheid. Meestal hebben ze 70 à 80 bunder mais. Dat hebben ze ook wel nodig met zoveel vee. Ze doen ook nog loonwerk voor bijvoorbeeld Ponypark Slagharen: sloten en putten schoonmaken, een nieuwe weg aanleggen… Ze hebben een heel machinepark.

De zoon van Albert Jan gaat in Dronten naar school. Die heeft ook belangstelling voor het bedrijf. En de jongste zoon ook. Een zoon van mijn oudste dochter werkt ook al jaren op het bedrijf. Hij heeft ook veel oog voor het vee. Er werkt nog een andere werknemer die meer trekkerboer is. Ze hebben altijd twee vaste medewerkers gehad. Dat gaat heel goed. De jongens zijn altijd druk. Ik ben wel eens blij dat ik niet alles weet. Ze vertellen mij ook niet alles. Dat hoeft ook niet. Ik ben oud. Die ontwikkeling kan ik niet meer meemaken. Maar als ik de jongens zo hoor dan loopt het bedrijf wel goed.’

Trefwoorden:Bedrijfsopvolging, Project Streekcultuur, Familie
Periode:1990-2015
Locatie:Collendoorn