MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Klaas van der Wal: 'We wilden niet dat de hele polder bebouwd zou worden'

Verhaal

'Als je eenmaal in die bestuurswereld zit, rol je van de ene functie in de andere. Ik heb mezelf nooit ergens aangeboden, maar ben altijd gevraagd. Het bestuur van het waterschap was van 1997 tot 2008. Van 2000 tot 2009 kwam het bestuur van de Rabobank daar ook nog bij en in 2004 kwamen ze voor het voorzitterschap van het Streekeigen Huis en Erf Mastenbroek. In 2007 werd ik gevraagd voor het voorzitterschap van de Advies- en Initiatiefraad Mastenbroek voor het Nationaal Landschap IJsseldelta. Zwolle breidde uit en kwam steeds verder de Mastenbroekerpolder in. Voor mezelf zou ik daar wel voordeel bij hebben, maar om nu die hele polder te bebouwen. Dat wilden we niet. We hebben toen de Belvedere-status aangevraagd, zodat je een en ander wat tegen kon houden. In het Nationaal Landschap IJsseldelta is het ons uiteindelijk gelukt en hebben we voor 40 miljoen euro aan allerlei projecten kunnen besteden om het gebied te ontwikkelen. Dat we dat als inwoners, boeren en burgers samen met dorps- en streekverenigingen en landbouw-, natuur-, milieu- en recreatieorganisaties voor elkaar hebben gekregen, daar ben ik wel trots op.'

Trefwoorden:Boerenorganisaties, Omgeving, Project Streekcultuur
Periode:1995-2015
Locatie:'s Heerenbroek