MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Klaas van der Wal: 'Het weidevogelgebied was een voorwaarde voor de ruilverkaveling'

Verhaal

‘Toen de ruilverkaveling Mastenbroek in september 1973 eindelijk doorging, duurde het nog tot 1975 voordat de eerste boerderijen werden verplaatst ten behoeve van het weidevogelgebied. Staatsbosbeheer had een claim gelegd op 150 hectare grond om een hoger waterpeil in te stellen voor de weidevogels. Dat was een voorwaarde voor de ruilverkaveling, maar ik vond dat ze het eigenlijk niet goed konden beheren. Zie lieten het gras groeien tot 15 juni. Dat ging het eerste jaar wel goed, maar daarna werd het een verwilderde grassoort met zuring etc. Die weidevogel wou daar wel een ei leggen, maar kon in de nabije omgeving van het nest geen voedsel vinden. Daardoor ging hij aan de rand van het gebied zitten, met als gevolg dat het nu weer als landbouwgrond gebruikt wordt. Er zijn tegenwoordig veel modernere manieren om zo’n gebied te beheren. In Mastenbroek is zelfs een speciaal weidevogelbedrijf die weidevogelsafari’s organiseert voor natuurliefhebbers.'

Trefwoorden:Natuur, Ruilverkaveling, Omgeving, Project Streekcultuur
Periode:1970-1980
Locatie:'s Heerenbroek