MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Klaas van der Wal: 'De polder Mastenbroek was een gesloten gebied'

Verhaal

'We woonden vlakbij de Mastenbroekerpolder. Die polder bestaat uit veengrond waar men in de Middeleeuwen drie weteringen in gegraven heeft om de boel af te wateren. Hij liep geregeld onder water, maar nadat de Afsluitdijk in 1932 was aangelegd, werden er vergunningen afgegeven om op het land te bouwen. Daarvóór mocht allen op terpen worden gebouwd. Het onderhoud van alle wegen en waterlopen lag bij het waterschap. Het bestuur daarvan bestond uit boeren die land in de polder hadden. Zij hadden bepaald dat vrachtverkeer of burgers die de polder in wilden een vergunning aan moesten vragen. Verkeer van buiten zou anders de grintwegen kapot rijden, terwijl het onderhoud ervan door de boeren moest gebeuren. De boeren die er land hadden en de mensen die in het gebied woonden, hadden een toegangspasje. Tot in de jaren vijftig was de polder een gesloten gebied! Er was weliswaar geen slagboom, maar er stonden geregeld agenten die de pasjes controleerden. Later toen het onderhoud van de wegen naar de gemeente toe ging, werd de polder openbaar.

Door huwelijken en verervingen zijn de percelen in de Mastenbroekerpolder enorm verspreid komen te liggen. In die situatie was het voor ons lastig om te boeren. Wij zaten echt te wachten op een ruilverkaveling. Daar was ook al een tijdje sprake van, maar om allerlei redenen heeft het heel lang geduurd voordat hij uiteindelijk doorging. Pas in 1973 werd erover gestemd, terwijl op het Kampereiland al in de jaren vijftig en Genemuiden al in de jaren zestig een ruilverkaveling was geweest.'

Auteur:Martin van der Linde
Trefwoorden:Grond, Polder, Omgeving, Project Streekcultuur
Periode:1950-1976
Locatie:Mastenbroek