MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Klaas van der Wal: 'Bij de dam stond een hek, verder niks'

Verhaal

'Zo’n ruilverkaveling wordt begeleidt door een commissie die is benoemd vanuit de ingelanden, het waterschap en de landbouworganisatie. Mijn vader was op dat moment dijkgraaf van de IJsseldelta en kende de situatie, maar wilde absoluut niet in die commissie zitten. Ik was namelijk een “verplaatser”, iemand die op een andere plek zijn bedrijf voort wilde zetten. Als mijn vader in die commissie was gaan zitten, zou je belangenverstrengeling krijgen.

In 1976 waren wij de eersten in de polder Mastenbroek die in het kader van de ruilverkaveling een nieuw bedrijf hebben gezet. Je had een stuk grond en bij de dam stond een hek, verder niks. Je moest dus vanaf het begin iets opbouwen. We zaten tot onze nek in de hypotheek, want even daarvoor hadden we het bedrijf van m’n ouders ook al overgenomen. De nieuwe boerderij kwam aan de Stuurmansweg te liggen, een kilometer de polder in. Daar hadden we al 8 hectare grond. Het waren wel percelen van mindere kwaliteit, maar als je jong bent kijk je daar doorheen en maak je er wel wat van.

Het voordeel van een nieuw bedrijf is dat je het precies zo kunt bouwen zoals je zelf wilt. Een buurman van ons is een jaar later verplaatst en we gingen samen op pad naar het Technisch Informatiecentrum (TIC) van proefboerderij Aver Heino om verschillende soorten melkmachines te bekijken. Bijna elke boer in de omgeving leverde toen melk aan VECOLAC. Die wilden dat hun boeren een MECO-melktank gebruikten, want die werd door hen verhuurd. Wij wilden er niet eentje huren, maar er zelf een kopen. Een verkoper van het merk DRU had er wel belang bij om in dit gebied te infiltreren, dus wij probeerden er een zo laag mogelijke prijs uit te halen. Op het laatst moest hij nog met z’n directeur overleggen. Op zaterdag zouden we wel weer horen. Die zaterdagavond zaten we met de buren bij elkaar toen we om kwart voor twaalf nog bericht kregen dat het was gelukt met de melktank. We hebben er direct een borrel op gedronken!

De melkproductie per koe lag op ons oude bedrijf op zo’n 6.000 liter per koe. Als je een ligboxenstal had, kon je dat optrekken naar bijna 9.000 liter per koe. We hebben toen een nieuwe stal gebouwd voor zo’n zeventig à tachtig koeien. Groter wou ik niet, want om zeven uur ’s avonds wilde ik volleyballen. Daar zette ik alles voor aan de kant. Verder hadden we bijna alle grond om huis heen. Als je klaar was met melken deed je de deuren open en liepen de koeien naar buiten. Dat was veel makkelijker.

Trefwoorden:Ruilverkaveling, Omgeving, Ligboxenstal, Bedrijf, Project Streekcultuur
Periode:1976
Locatie:'s Heerenbroek