MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Jaap Hammer: 'Pas na de ruilverkaveling begonnen we met aflossen'

Verhaal

'Omdat wij bij de eerste boeren in de ruilverkaveling zaten, werd onze boerderij voorgefinancierd door de overheid. Boeren die later bouwden, moesten geld lenen van de bank. Ik wist dat, maar ik vraag me af of alle boeren zich dat toen hebben gerealiseerd. Pas toen de ruilverkaveling was afgesloten, moesten we beginnen met aflossen. Dat was in 1975. De eerste jaren betaalden we dus niks. Daarna moesten dertig jaar lang 5 procent per jaar betalen aan rente en aflossing. In 2005 waren we klaar.

Tegen de tijd dat de ruilverkaveling afgesloten werd, kwam de gemeente er achter dat de situatie voor hen ongunstig zou uitpakken. Ze had teveel land en moest daardoor geld bijleggen, terwijl ze er juist wat aan over wilde houden. Er was meer één oplossing, ze moesten grond afstaan aan de boeren. De boeren die een nieuw bedrijf hadden gebouwd, kwamen hiervoor als eerste in aanmerking. Dat was de meest stabiele factor. We konden toen ruim 5 hectare pachtgrond in eigendom krijgen. Onze buurman wilde dat niet. Hij zei dat hij dan duurder uit was. We konden het land overnemen voor een getaxeerde prijs. Als je dat in dertig jaar af zou lossen, kwam de totaal prijs net wat hoger dan de pachtprijs van dat moment. Daarom heeft de buurman het niet gedaan. Hij vergat alleen dat de pacht niet vaststond, maar om de paar jaar omhoog ging. Uiteindelijk heeft het hem dus toch meer gekost.

Later hebben we ook nog grond gekocht aan de overkant van het Zwarte Water. In eerste instantie hebben we dat als “vogeltjesland” gehouden. Daar kreeg je een behoorlijke vergoeding voor. We konden er ook mest op kwijt. Mijn zoon heeft die grond nog steeds. Hij heeft het nog steeds niet volop in gebruik, maar het telt tegenwoordig wel mee voor de nieuwe fosfaatwet. Daardoor hoeft hij nog steeds geen mest af te voeren.'

Trefwoorden:Ruilverkaveling, Financiën, Bedrijf, Omgeving, Project Streekcultuur
Periode:1970-2000
Locatie:Genemuiden
0 annotaties

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.

Soort
Titel
Bericht
Bestand