MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Jaap Hammer: 'Onze nieuwe boerderij was 23 hectare groot'

Verhaal

'Het was gebruikelijk dat de eerste kavels het verste van de woonplaats af uitgegeven werden. Daar was het minste animo voor. De meeste boeren wilden eerst de kat uit de boom kijken, maar ons zinde het wel. Die grond lag in de polder De Biesvelden. In de winter stond het vaak onder water, maar bij de ruilverkaveling heeft het waterschap direct een plan heeft gemaakt voor de verbetering van de waterafvoer. Ze bouwden een elektrisch gemaal en toen was er wel wat mogelijk met dat land. De eerste periode hebben we alles omgeploegd en opnieuw in moeten zaaien. Een hele klus, maar het leverde wel resultaat op. De grond was daarna prima.

In maart 1969 zijn we begonnen met bouwen en vanaf november dat jaar woonden we op de boerderij. Omdat we toen buiten de kern van Genemuiden kwamen te wonen, hadden we geen recht meer op de jaarlijkse opbrengst van gemeenschappelijke weide. De Grootburgerij kondigde in een advertentie in de krant altijd aan wanneer je het geld op kon halen. Dat was één dag nadat wij zijn verhuisd. Ik zei tegen m’n vader: “Neem je het ook even voor mij mee, want ik heb geen tijd.” Toen m’n vader daar kwam zei hij: “Geef het ook maar mee voor onze Jaap, want die heeft geen tijd. Hij is aan het verhuizen.” Ze vroegen toen waar ik heen ging. “Naar De Biesvelden”, zei m’n vader. Dat was buiten Genemuiden dus toen kreeg ik het niet meer. Direct de eerste dag al.

Onze nieuwe boerderij was 23 hectare groot. Daar zat ook een stuk dijk aan het Zwartemeer bij. De ruilverkavelingscommissie moest in het begin nog een beetje schipperen, want er konden in eerste instantie maar vier mensen bouwen. Twee van de OLM en twee van de CBTB. Onze buurman had eigenlijk niet genoeg grond om in te leveren, maar hij had wel een pachtcontract bij de gemeente voor het maaien van alle bermen langs de wegen in de omgeving van Genemuiden. Toen ze de wegen verbeterden en nieuwe wegen aan gingen leggen, waren de bermen ook nodig waardoor hij ze niet meer kon maaien. Omdat hij een pachtcontract had, konden ze niet zomaar van hem af. Om dat op te lossen hebben ze hem toen een boerderij toegewezen.'

Trefwoorden:Ruilverkaveling, Omgeving, Project Streekcultuur
Personen:Jaap Hammer
Periode:1969
Locatie:Genemuiden