MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Jaap Hammer: 'Een ligboxenstal was in hun ogen "wild west"'

Verhaal

'In de ruilverkaveling bij Hasselt hadden de boeren allemaal nog traditionele grupstallen gebouwd. Die landbouwvoorlichter was er bij ons erg op gebrand om het wat moderner op te zetten. Ik was de jongste boer die zich inschreef en had direct te kennen gegeven dat ik een ligboxenstal wilde bouwen. Dat stond die landbouwvoorlichter wel aan. Hij wou er graag een jonge boer bij hebben die van de nieuwste ontwikkelingen gebruik wilde maken. Veel andere boeren vonden zo’n ligboxen maar niks. De koeien liepen daarin los, dat was in hun ogen “wild west”. Maar ik had altijd in het riet gewerkt en had last van m’n knieën. Als je op de normale manier molk, moest je altijd bukken. In die ligboxenstal zou een melkput komen, waardoor je staande kon melken. Daarom wilde ik graag zo’n stal. Dat heeft ons denk ik wel geholpen bij de selectie voor die ruilverkaveling. Uiteindelijk hebben we een stal voor 56 koeien gebouwd.'

Trefwoorden:Ligboxenstal, Bedrijf, Project Streekcultuur
Periode:1950-2000
Locatie:Genemuiden