MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

J. Jepma: 'Je kunt niet zeggen dat roodbont beter was dan zwartbont'

Verhaal

'Overijssel was in veel opzichten een gemiddelde provincie. Qua bedrijfsgrootte en productie zat Overijssel bij de middenmoot. Friesland was in die dagen nog een vooraanstaande provincie op het gebied van veefokkerij, met een eigen stamboek en eigen deskundigen. Wat dat betreft was Overijssel voor mij een aantrekkelijker provincie dan Friesland. Je had hier wel goede veefokkers die al heel wat gepresteerd hadden. Maar het niveau van de veestapel was hier heel verschillend. In de rundveefokkerij waren twee vooraanstaande rassen: de zwartbonten en de roodbonten. Elk ras had zijn voor- en nadelen. Bij de roodbonten ging het om de combinatie van melk en vlees. Bij de zwartbonten lag de nadruk sterk op melkproductie. Je kunt niet zeggen dat de één beter was dan de ander. De opgave was om ieder in zijn soort te verbeteren.

Ik herinner mij dat er rond 1950 een subsidieregeling van het ministerie was voor de aankoop van beter vee. Als consulent moest ik keuren welk vee voor die subsidie in aanmerking kwam. Er was toen nog weinig goed vee te koop.  Het roodbont vee moest natuurlijk uit de regio worden betrokken, maar het zwartbont vee kwam grotendeels uit Friesland. Dan gingen we vrijdagmorgen om een uur of 6 naar de veemarkt in Leeuwarden, waar het aangekochte vee uit Friesland werd geleverd en door ons beoordeeld. Wij hebben er ook aan meegewerkt dat Overijssel met Drenthe ging samenwerken binnen de zwartbont fokkerij en met Gelderland voor de roodbont fokkerij. Twee keer in het jaar hielden de fokkerij-organisaties centrale keuringen: in het voorjaar voor stieren en in het najaar voor koeien. Zo bouwde de fokkerij in Oost-Nederland een goede positie op in den lande.'

Trefwoorden:Fokkerij, Project Streekcultuur, Omgeving
Personen:J. Jepma
Periode:1950-1980
Locatie:Zwolle