MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Gerrit Janmaat: 'Als je niet tijdig afbouwt, betaal je je scheel aan successie'

Verhaal

'Ik had één zuster. Zij is inmiddels overleden. Het was geen vraag of ik mijn vader zou opvolgen. Als zoon moest je de zaak gewoon overnemen. Daar heb ik niet lang bij stil gestaan. Ik ben eerst naar de Mulo geweest. Daarna ben ik naar de Rijksmiddelbare Landbouwschool in Hengelo gegaan. Mijn ouders vonden dat belangrijk. Alles wat je leert, kunnen ze je niet meer afnemen. We gingen met veertien jongens uit Almelo op de fiets naar Hengelo. Je raakt toch iets breder georiënteerd.

We zijn in 1962 getrouwd. Een half jaar later hebben we het bedrijf overgenomen. Mijn zuster is uitgekocht. Het is belangrijk dat goed te regelen. Ik had een oom en tante met één dochter. Mijn oom zei altijd: "Ik heb een dochter, die krijgt het bedrijf toch wel. Ik hoef het niet over te doen." Toen was hij al 75 à 80 jaar. Op het laatst heeft hij toch het bedrijf over gedaan, maar erg veel successie betaald. Als je niet tijdig afbouwt, betaal je je scheel aan successie. We zijn met onze dochter en schoonzoon al bijna 20 jaar bezig het bedrijf over te dragen. De pacht hebben ze allang op naam, maar de meeste bedrijfsgebouwen en wat grond waren van onszelf.

Wij hebben twee dochters. Ze hadden allebei wel belangstelling voor het bedrijf, maar de jongste heeft het overgenomen. Hetty heeft de middelbare landbouwschool in Hengelo gedaan. Daarna heeft ze nog middelbaar kader gevolgd in Leeuwarden. Ze is ook met een boer getrouwd. Hetty en Robert zijn in 1997 getrouwd. Wij hebben toen een maatschap gevormd. In 2000 ben ik gestopt en hebben zij de pacht overgenomen. De varkens lagen Robert en Hetty minder. In 2001-2002 zijn de varkens weggegaan en de varkensrechten verkocht. De jongelui melken 70 stuks melkvee. Ze zijn al twee jaar bezig met de uitbreiding van de ligboxenstal, maar hebben nog geen vergunning. Door het melkquotum en grootte van de stal, zijn ze wat anders gaan zoeken. Ze houden alle vaarskalfje aan, voor de opfok en de verkoop. Van de week zijn er nog weer wat drachtige pinken naar Rusland en Jordanië gegaan. Dat levert net wat extra inkomsten op.'

Trefwoorden:Bedrijfsovername, Bedrijfsopvolging, Project Streekcultuur, Familie
Periode:1950-2000