MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Fedde Zijlstra: 'De combine zorgde voor een revolutie op de boerderij'

Verhaal

'Na de oorlog had je de Marshallhulp. Toen heeft mijn vader een trekker gekocht. Hij ploegde er wel mee, maar met het zaaien mocht die zware trekker niet op het land. Dat werd nog met het paard gedaan. In 1960 heeft hij het laatste paard weggedaan. Langzamerhand gebeurde er steeds meer met de trekker.

De gerst en rogge werd met een aflegapparaat gemaaid. Als je je voet er tegenaan zette, hoopte het graan zich op en kon je er een bos van maken. Later kwam er een zelfbinder die getrokken werd door de trekker. De bossen werden opgestapeld en later opgeslagen in een graanmijt. Een dorsbedrijf kwam vervolgens met de dorsmachine langs om het te dorsen. Ik was toen een jaar of zes en vond die dorsmachine altijd heel imposant. Als er weer een mud graan klaar was ging dat in een zak via een elevatorband omhoog. Soms mocht ik daar op zitten. De man die beneden stond haalde me er dan weer af. Later ben ik met mijn kinderen weleens naar een oogstfeest geweest en toen viel me die dorsmachine toch tegen. Een nieuwe trekker is tegenwoordig nog groter.

De combine zorgde voor een revolutie op de boerderij. Je kon daarmee op een dag wel 5 hectare oogsten en dan was je 's avonds klaar. Ongekend! Vóór die tijd was je daar dagenlang mee bezig. Mijn vader was geboren in 1913. Ik zeg weleens dat hij in zijn jonge jaren nog heeft geboerd zoals in de Bijbel beschreven staat en dat hij later nog op een combine heeft gezeten. Kun je nagaan wat er in één mensenleven kan veranderen. De laatste jaren dat hij boer was heeft hij veel door de loonwerker laten doen, zoals spuiten tegen ziektes. Soms kwam daar zelfs een vliegtuigje voor. Later heb ik zelf een spuitmachine gekocht.'

Trefwoorden:Akkerbouw, Bedrijf, Project Streekcultuur
Periode:1950-2000
Locatie:Balkbrug