MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Echtpaar Vedders: 'Ze willen steeds meer natuur'

Verhaal

Jan: ‘Inmiddels is Natura 2000 in de wereld gekomen. Nu is 14 hectare van onze grond aangewezen als Natura 2000-gebied. Die grond grenst aan het Haaksbergerveen. In de tijd van de ruilverkaveling zijn er al bufferzones om het Haaksbergerveen gekomen. Daar is al landbouwgrond voor verdwenen. Nu is een groter gebied aangewezen voor bescherming van het natuurgebied. Ze willen in het Haaksbergerveen het hoogveen weer laten groeien. Ze zijn al jaren bezig in dat gebied met sloten dichtmaken enzo om de waterstand omhoog te krijgen. Dat is heel goed gelukt. Het hoogveen groeit als kool, zegt Staatsbosbeheer. Nu willen ze ons terrein ook nog vernatten. Misschien mogen we er straks ook geen mest meer uitrijden. Waar moeten wij de mest dan laten? Het kost 20 euro per kuub om het af te voeren. Als de natuurdoelstelling is gehaald, wat moet je dan met die landbouwgrond? Als wij er niet aan meewerken, kan die grond onteigend worden. Ze hebben ook geen grond in de buurt die ze ons aan kunnen bieden. Als je er wel aan meewerkt, gaat de drainage eruit en wordt het vernat. Dan kun je er in het voorjaar niets mee. Dat is het dilemma. Er worden achter het bureau altijd plannen gemaakt over de boerengrond, maar zelden met de boeren. Ze dringen je gewoon in een hoek.’

Jo: ‘Aan die kant zit Staatsbosbeheer met het Haaksbergerveen, aan de andere kant van de Buurserstraat ligt het Buurserzand van Natuurmonumenten. Er is natuur genoeg. Van Heek was een grote boer in Buurse. Die grond is allemaal naar Natuurmonumenten gegaan. Daar groeien nu alleen maar berken, dennen en pitrus. Het is ene ruige bende. Het wild is er verdwenen en er broeden amper vogels, want die kunnen er geen voedsel halen. Ik bedoel: waarom gaan de korhoenders op de Holterberg dood? Ze hebben te weinig te vreten. Vroeger waren hier in het veen ook korhoenders. Die konden we op de boerderij horen. Toen waren er weilandjes in het veen. Daar aten de kuikentjes. Als ze in Holten vijf hectare natuur zouden omploegen en er natuurlijk grasland van maken met volledige bemesting, konden die kuikens weer eten.

Staatsbosbeheer heeft hier op de heide tenminste nog schapen lopen. Die houden de heide kaal. Natuurmonumenten heeft van die rode koeien lopen, maar die trappen de boel alleen maar kapot. Ze willen allemaal terug naar vroeger, maar 100 jaar geleden liepen hier ook geen koeien. Iedereen had hier schapen. Ze zitten helemaal op de verkeerde weg. Intussen staan ze elke maand met een groot artikel in de krant. Ze willen steeds meer natuur, hoeven geen belasting te betalen en onderhouden eigenlijk niets. Het is toch een keer genoeg! Het brengt geen cent op. Je kunt er niet van eten. Het kost alleen maar geld.’

Jan: ‘We zitten hier dichtbij de Buurserbeek. Daar zijn ze verleden jaar ook druk aan het graven geweest. Oma heeft wel eens verteld dat in haar tijd de Buurserbeek gekanaliseerd is door mensen uit het hele land. Door de crisis was er veel werkloosheid. Die mensen werden hier tewerkgesteld. Ze hadden allemaal andere beroepen gehad. Ze moesten hier met de hand werken. De grootste bochten werden uit de beek gehaald om de doorstroming te verbeteren. Toen zijn volgens mij ook de stuwen gebouwd. En nu is dat allemaal ongedaan gemaakt! Er is miljoenen uitgegeven om de beek weer te laten meanderen en vistrappen te bouwen. Alsof er niet overal al vis genoeg was! Wij hadden hier altijd behoorlijk wat water tussen de stuwen. Hoe droog het ook was, het water stroomde altijd. En nu is het water binnen de kortste keren weg. Het is nog maar een klein stroompje. We zitten hier al zo droog, hoog op het zand. Dat zand houdt geen water vast. Het land verdroogt gewoon. Nee, die miljoenen hadden ze ook wel aan andere dingen kunnen besteden dan een paar visjes.’

Trefwoorden:Natuur, Project Streekcultuur, Omgeving