MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Echtpaar Vedders: 'De ligboxenstal betekende een verdubbeling van onze veestapel'

Verhaal

Jan: ‘Door het systeem van drijfmest kon je ook ligboxenstallen zetten. Je kon de mest zo uit de kelders pompen. Daardoor kwam de schaalvergroting in een stroomversnelling. Begin jaren ‘70 zijn de eerste ligboxenstallen gekomen. In 1976 hebben we de ligboxenstal gebouwd. Onze buurman had al 3 jaar eerder een ligboxenstal gebouwd. De oude stal was te klein. Het was er ook te warm en koeien hadden last van spenen trappen. Je moet met je tijd meegaan. De ontwikkelingen gaan heel snel. Je moet voorkomen dat je een achterstand krijgt. Je zat ’s zomers altijd buiten te melken, ook met onweer, regen of hagel. In een melkput kon je altijd droog en op hoogte werken. Als we de koeien in het voorjaar naar buiten deden, moest je ze eerst 100 meter aan een touw vasthouden, want er ligt allemaal bos om de boerderij. Als ze dol werden, was dat levensgevaarlijk.

In ’76 hebben we dus een ligboxenstal gebouwd. Venhoeve, onze landbouwvoorlichter, heeft meegedacht. Hij vroeg hoe groot we wilden bouwen. “Zo groot? Zet er dan maar een gebond bij.” Op die manier gingen zij de boer op. Hij zei: “Als je nog geen vergunning hebt, kun je toch al wel beginnen? Een gat graven mag toch wel?” Die mensen wilden de boeren graag vooruit helpen. De boeren moesten produceren. In de ligboxenstal konden toen 70 koeien. Dat was een verdubbeling van onze veestapel. We molken tweemaal vijf koeien. De akkerbouw hebben we er definitief aan gegeven en alles met gras of maïs ingezaaid. In de oude stal voerden we nog altijd knollen. In de ligboxenstal was dat gauw afgelopen.

We hadden nog een hypotheek voor de verbouwing van de boerderij. We zeiden tegen elkaar: “Als we een nieuwe hypotheek nemen voor de ligboxenstal en er zelf een hoop aan doen, kunnen we de oude hypotheek misschien aflossen door onze eigen werkzaamheden.” We hadden een aannemer met wie wet goed overweg konden. Hij heeft de kelders gemaakt. De spanten hebben we zelf gelast. Met hulp van een kampeerder, die kraanmachinist in Hengelo was, hebben we ze op een zaterdag overeind gezet. Zo hebben we met de hele familie een ligboxenstal gebouwd. De oude hypotheek hebben we daarmee terugverdiend.’

Jo: ‘Ondanks dat we altijd een hypotheek hadden, hebben we altijd zwaar afgelost. We hadden geen vaste, maar een vrije aflossing. Dan ga je ook geen gekke dingen doen en zomaar geld uitgeven. Als we echt iets wilden, konden we dat altijd kopen. Dan overlegden we met onze boekhouder van de OLM.’

Trefwoorden:Ligboxenstal, Financiën, Project Streekcultuur, Bedrijf
Periode:1970-1980