MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Derk Hageman: 'In de loop der jaren ben ik steeds kleiner gaan boeren'

Verhaal

'In 1984 was Marten 65 jaar oud en wilde hij er mee stoppen. Het werk werd hem te zwaar. We waren met z’n beiden en als er dan eentje alles moet doen, dan gaat het niet. Marten’s zoon was geen 100 procent liefhebber van het boeren- en tuindersvak, maar had op dat moment geen werk. Dus toen zijn we toch samen om tafel gegaan en nam hij het deel van zijn vader over. Mijn eigen kinderen hadden geen belangstelling, dus zelf had ik geen opvolger. Samen met mijn neef heb ik toen nog drie jaar verder geboerd. Toen was ik ook vijfenzestig en hebben we het bedrijf gesplitst. Hij is op de boerderij gaan wonen in wij in het huis dat Marten er in 1967 bij had gebouwd. Daar heb ik nog een schuur bij gezet, want ik ben toen in het jongvee gegaan, exportpinken. Maar later ging het met de export niet meer zo best, dus ben ik overgestapt op vleesvee.

In de loop der jaren ben ik steeds kleiner gaan boeren. In de jaren negentig had ik al 70.000 liter van mijn melkquotum verkocht in combinatie met 3,5 bunder land. Diegene die het toen heeft gekocht heeft er later goed aan verdiend. Het quotum werd steeds meer waard. Maar dat weet je van tevoren niet. Ik hield nog een paar bunder land over, dat was voor mij genoeg.  Een jaar of vijf geleden zijn de laatste koeien weggegaan en ben ik er mee gestopt. Ik was toen 88 jaar oud. Het land dat ik nog had, heb ik mijn neef in gebruik gegeven.

Trefwoorden:Bedrijfsbeëindiging, Bedrijfsopvolging, Bedrijf, Project Streekcultuur
Periode:1980-2000
Locatie:Zwolle