MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Derk Hageman: 'De melkveehouderij werd steeds belangrijker'

Verhaal

'In de loop der tijd kreeg je steeds meer specialisatie. Laatst had ik het er nog met iemand over. Wij hadden nooit heel veel van één bepaald soort groente. Als je veel van iets hebt, dan is dat mooi als de prijs goed is. Dan kun je goed verdienen. Maar als de prijs minder is, krijg je de klappen en kom je in de problemen. Dat zag je bij die hele specialisatie. Je bent dan ook kwetsbaarder. Je kunt het dus tweeërlei bekijken.

Vanaf de jaren zeventig werd de melkveehouderij steeds belangrijker. Die leverde meer op. Wij hebben ons toen ook meer toegelegd op melkvee, hoewel we nooit helemaal gestopt zijn met de tuinbouw. We molken altijd in het land met een weidewagen. Dat was een melkmachine die was gemonteerd op een frame van buizen en een vacuümleiding. Daar zaten dan haken aan waar je de koe aan vast kon zetten. Later hebben we een doorloopwagen gekocht. De melk kwam in de ketel en daarna deden we het in bussen die werden opgehaald. Wij hebben nog tot 1981 gewerkt met melkbussen. Je had toen al wel een heleboel tankmelk, maar we waren niet zo wild van die overgang. Marten en ik waren allebei al rond de 60 jaar en om dan nog voor die paar jaar dat we nog boerden een tank aan te schaffen. Later kwam het bericht dat de fabriek geen bussen meer op zou halen, dus moesten we wel. Toen hebben we alsnog een tank gekocht. Daar hebben we uiteindelijk geen spijt van gehad hoor.

Op een gegeven moment werd de superheffing ingevoerd. Het grootste deel van de boeren was in die tijd daartegen. Die quotering kwam er namelijk om de melkproductie te beperken. Je werd dan gedrukt in je aantal liters melk. Ik weet nog best dat we een vergadering hadden van de Overijsselse Landbouw Maatschappij (OLM). Het hoofdbestuur was in feite tegen de superheffing. Maar ik was er voor! Vóór de quotering was het namelijk zo dat als ik teveel melk had, het veel minder of niks opbracht. Je kon dan wel veel produceren, maar je was niet zeker of je het wel allemaal kwijt raakte en dat je er een goede prijs voor kreeg. Dat had je na de invoering van de superheffing niet meer. Je kreeg toen een gegarandeerde prijs voor het aantal liters dat je mocht melken. Daardoor had je als boer meer zekerheid en een vaster inkomen. Het zal mij benieuwen hoe het straks gaat als de quotering er weer af is. Volgens mij gaan we dan weer dezelfde kant op als vroeger.

Trefwoorden:Melkvee, Bedrijf, Zuivelfabriek, Omgeving, Project Streekcultuur
Periode:1960-2000
Locatie:Zwolle