MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Bernard Vollenbroek: 'Ik kon gelukkig goed leren'

Verhaal

Bernard Vollenbroek: 'Ik kon gelukkig goed leren'

‘Ik kom uit Deurningen. Mijn ouders hadden een gemengd bedrijf met veertien, vijftien koeien, veertig fokzeugen en een paar honderd kippen. Mijn moeder is overleden toen ik twaalf jaar was. Mijn vader is later hertrouwd. Ik had twee broers en zes zussen. Ik was de oudste zoon. Mijn vader had reuma. Ik hielp dus veel mee op het bedrijf. Als zestienjarige ging ik al met biggen naar de markt in Oldenzaal. Ik wist helemaal niet hoe dat werkte, maar heb ze wel verkocht. Uiteindelijk heeft mijn zestien jaar jongere broer het bedrijf overgenomen. Ik had toen al een baan. Mijn broer heeft het heel goed gedaan. Hij heeft verschillende varkensschuren gebouwd. Helaas is hij vrij jong overleden aan kanker. De boerderij is nog wel in bedrijf. Tegenwoordig heeft mijn neef 400 zeugen en 2000 vleesvarkens.

Zelf had ik wel belangstelling voor het boerenwerk, maar mijn gezondheid was niet al te best. Ik had een aangeboren hartafwijking. Op mijn 25ste heb ik een open hart operatie gehad. Dat is goed gelukt. Tot die tijd hielp ik mee op de boerderij. Ik deed lichte werkzaamheden, omdat ik snel buiten adem was. Mijn broer was op dat moment zo’n elf jaar. Hij had ook wel belangstelling voor het boeren. Daarom ben ik alsnog naar de middelbare landbouwschool in Oldenzaal gegaan. Ik kon gelukkig goed leren. De afspraak was dat ik ’s ochtends eerst meehielp met melken en de mest uit de stal kruide. Dan mocht ik naar de middelbare landbouwschool. Directeur Schopman zei mij later nog eens: “Je was een late, maar heel plezierige leerling.” Het viel mij in het begin niet mee op de middelbare school. Ik had alleen lagere school gehad en wat cursussen gevolgd.'

Trefwoorden:Voorgeslacht, Onderwijs, Project Streekcultuur, Familie, Onderwijs Overijssel
Periode:1932-1957
Locatie:Deurningen, NL, Deurningen

Locatie op kaart