MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Ben Kaptein: 'De meeste boeren wilden wel vooruit'

Verhaal

'Als iemand in hart en nieren boer is, staat hij het meest open voor verandering. Er zijn ook mensen boer omdat ze nu eenmaal eerstgeborene waren of enig kind. Het bedrijf moet toch doorgaan. Met die boeren hadden wij wat minder te maken. Als iemand niet meer vooruit wil, sluit hij zich wat op en heeft geen behoefte aan contact met een voorlichter. Maar de meeste boeren wilden wel vooruit. Op een gegeven moment zei Mansholt dat er in de toekomst veertig melkkoeien moesten zijn voor een rendabel bedrijf. Daar kwam een enorme hetze tegen. Overal waren demonstraties. Dat kon niet! “We houden geen leven over!” Maar het hielp niets. Kort na die tijd was de vraag welke boer als eerste de omvang van veertig koeien had bereikt. Zo snel veranderde dat. Het was net in de tijd dat de drijfmeststallen opkwamen.

Bij de coöperatie heb ik veel gevallen van erfopvolging meegemaakt. Dat was van streek tot streek behoorlijk verschillend. Ik had de indruk dat in Salland de kinderen die het huis uitgingen wat meer meekregen dan hier in Twente. Hier wilden vader en moeder de boel vaak koste wat het kost bij elkaar houden. Vaak werd het de oudste gegund om het bedrijf voort te zetten. Dan zeiden de kinderen vaak: “Dan moet Jan het bedrijf maar overnemen. Wat moeten we anders?” Soms vond ook wel splitsing plaats.

Ik zei altijd tegen een jonge boer: “Zorg dat je weet waarvoor je begint te werken! Welke afspraken zijn er met de andere kinderen? Overleg met je vader en moeder welke ontwikkelingsmogelijkheden je krijgt.” Dat was vaak een probleem. Ettelijke keren ben ik naar de jonge boer gegaan om te overleggen welke mogelijkheden hij zag, om een week daarna met zijn ouders te praten of ze niet wat meer ruimte wilden geven voor expansie van het bedrijf. Dat lukte verschillende keren, maar soms ook niet. Dan zei ik tegen de jonge boer: “Je moet het zelf weten, maar het zal moeilijk worden om hier een levensvatbaar bedrijf van te maken.”'

Trefwoorden:Landbouwvoorlichting, Bedrijfsopvolging, Project Streekcultuur, Omgeving
Periode:1960-1995
Locatie:Twente, Almelo