MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Arie Ooms: 'De Hollanders in het Notterveld waren min of meer immigranten'

Verhaal

Arie Ooms: 'De Hollanders in het Notterveld waren min of meer immigranten'

‘Het Notterveld was ruim 100 jaar geleden woest en ledig. Het bestond uit veldgrond en veen. Veel bomen waren er nog niet. Industriëlen en niet-onbemiddelde burgers kochten indertijd onontgonnen gronden aan, als een soort belegging. Dit gebied was in handen van de directeur-geneesheer van het ziekenhuis in Almelo. De hogere percelen liet men met ossen ploegen. Voor die gronden zochten ze pachters. Het waren voor die tijd grote bedrijven, met 30 hectare grond, waarvoor je personeel moest hebben. Dat was men hier niet zo gewend. Daarom werden pachters uit Holland geworven.

Onze boerderij is in 1910 gebouwd. Dat staat nog op de voorgevel. Mijn grootouders van moederskant zijn vanuit Moordrecht hiernaartoe gekomen. Ook mijn grootouders van vaderskant zijn in die periode vanuit Zevenhuizen in Zuid Holland hier even verderop komen wonen. Er woonden hier zo’n 30 families uit Holland. Het waren min of meer immigranten. Ze zochten elkaar op, net zoals de Hollanders in Canada doen. Zo hebben mijn ouders elkaar leren kennen. In 1935 zijn ze getrouwd en hier op de boerderij gaan wonen. Mijn vader sprak geen Twents, maar inmiddels zijn die Hollanders volledig geïntegreerd. Je kunt het hooguit nog uit de familienamen afleiden dat ze oorspronkelijk van elders kwamen.'

Trefwoorden:Grond, Project Streekcultuur, Bedrijf, Nieuwkomers Overijssel, Overijssel ontgonnen
Personen:Arie Ooms
Periode:1900-1950
Locatie:Notter, NL, Notter

Locatie op kaart