MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Arend-Jan Vahl: 'Voordat ik het wist was Stoevezandt aan mij overgedragen'

Verhaal

'Op een dag zei m'n vader dat hij naar de notaris toe moest om een akte op te maken. Hij was 65 en wilde stoppen met de boerderij. Mijn broer Johan wou wel verder boeren in de Koekoekspolder. Het bedrijf zou daarom worden gesplitst. Ik moest ook mee naar de notaris, maar wist niet waarom. Toen de boel met mijn broer geregeld was haalde m'n vader uit z'n binnenzak de oude koopakte van Stoevezandt en zei tegen de notaris: "Hier heb je de koopakte. Ik had dit bedrag gedacht. Maak je het even klaar?" Voordat ik het wist was Stoevezandt aan mij overgedragen. We hoefden daar op dat moment niks voor te betalen. Het geld bleef gewoon in het bedrijf. Toen m’n vader later is overleden hebben we het allemaal geregeld. Het ging ook om heel andere bedragen als tegenwoordig.

Mijn vader pachtte in de Koekoek 4,5 bunder grond van de domeinen en had daar wat koeien lopen. Op een gegeven moment kon je die grond kopen, maar dan was je verplicht er een kas of een huis op te zetten. Hij heeft daar eerst een stuk of vijf rolbakken van glas geplaatst, die uit drie delen bestonden. Je begon te planten bij het eerste stuk en als het glas er dan af moest schoof je het zo verder naar het tweede en het derde deel. Maar uiteindelijk waren die rolbakken te laag om in te werken. Toen Johan er kwam heeft hij er in het begin nog een beetje tuinbouw bij gehad, maar op een gegeven moment kocht hij er land bij en ging hij verder met vee.

afmelkers

In de beginjaren hadden we aan de Grafhorsterweg ‘s winters afmelkers erbij. Mijn schoonvader was veehandelaar en ging 's ochtends vaak naar Purmerend toe om jonge guste koeien te kopen. Dat waren koeien die niet drachtig werden. Kalveren waren in die tijd gigantisch duur en je had nog geen grote ligboxenstallen. De boeren deden al hun guste koeien weg. Ik molk ze dan door en probeerde ze weer drachtig te krijgen om ze uiteindelijk te verkopen. Uit de Noordoostpolder haalden we grote vrachten bietenkoppen om aan de koeien te voeren. Als een koe niet drachtig werd, werd hij wel dik van de bietenkoppen. Voordeel was ook dat we direct stalmest hadden om de bodem voor de groente te bemesten. Anders moesten we dat kopen bij de boeren. Dat kostte soms wel tien gulden per kuub!

Toen de ligboxenstal kwam, werd het met die guste koeien veel moeilijker. We zijn in plaats daarvan witlof gaan telen. De boeren hielden de koeien voortaan zelf want dan hadden ze ook de kalfjes. In die grotere stallen hadden ze daar veel meer ruimte voor. Tegenwoordig heb je het hele jaar door kalfjes, maar dat was vroeger niet. Januari, februari en maart waren de kalvermaanden. Meer plek hadden de boeren niet.'

Trefwoorden:Bedrijfsovername, Familie, Project Streekcultuur
Periode:1950-1970
Locatie:IJsselmuiden