MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Arend-Jan Vahl: 'En wie kreeg de klap om de oren? De tuinders'

Verhaal

Arend-Jan Vahl: 'En wie kreeg de klap om de oren? De tuinders'

'In IJsselmuiden en omgeving had je vroeger drie standsorganisaties, de ABTB, de CBTB en de OLM. De CBTB in IJsselmuiden bestond voor 98 procent uit tuinders. Het veilingbestuur bestond uit leden van de veiling. Van elke standsorganisatie moesten er een paar afgevaardigden in het bestuur zitten. Dan was het eerlijk verdeeld. Mijn vader heeft ook jarenlang in het bestuur gezeten.

Ik heb zelf vijf jaar in het hoofdbestuur gezeten van de CBTB in Overijssel. Ik was daar de enige tuinder, verder waren het allemaal melkveehouders. De voorzitter wist wel dat ik een vijand was van het melkquotum. Die invoering is niet democratisch geweest, het is gewoon van bovenaf besloten. Alle boeren hebben met het quotum in feite een cadeau gekregen van de overheid. Ik kan mij nog een keer een vergadering in Zwolle herinneren. Er zaten akkerbouwers, varkensboeren en melkveehouders. Bij elkaar een hartstikke mooie club, maar ik zat er als enige tuinder. Er werd hevig gediscussieerd over de daling van de wereldmarktprijs van het graan. Die akkerbouwers wilden ook quoteren. Ik hield me stil, maar op een gegeven moment keek de voorzitter naar me en zei: "Ik geloof dat Vahl ook nog wat wil zeggen." Ik zeg: "Als je me toch aan het praten wil hebben, heb ik nog wel een voorstel: alles quoteren, tot aan de laatste krop sla toe. Maar dan moet al het land dat, toen de melkquotering in is gegaan, ooit groen was, weer opnieuw grasland worden!" Want wat gebeurde er? De veeteelt hield land over en ging akkerbouwproducten verbouwen in de vorm van voeraardappelen en maïs. De akkerbouw ging als alternatief over op grove tuinbouwproducten. En wie kreeg de klap om de oren? De tuinders. Dat zijn van die dingen. Hoezeer zijn de boeren in het begin wel niet tekeergegaan over die melkquotering. En toen het eenmaal goed liep, hoorde je ze niet meer.'

Trefwoorden:Tuinbouw, Bedrijf, Boerenorganisaties, Landbouwquota, Omgeving, Project Streekcultuur
Periode:1980-2000