MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Anton Heuven: 'Veel meer dan twintig koeien heb ik niet gemolken'

Verhaal

Anton Heuven: 'Veel meer dan twintig koeien heb ik niet gemolken'

'Veel meer dan twintig koeien heb ik niet gemolken. Je kon wel meer vee aanschaffen, maar als je geen plaats hebt... De andere schuren waren voor het jongvee. We molken de koeien op de deel met een ketel. Een broer van mijn die altijd thuis is gebleven, hielp met melken. In 1987 hebben we een ligboxenstal gezet. Ik zat in een maatschap met mijn zoon, Harry. Toen konden we meer vee houden.  Er konden er 30 à 40 in. De melkbussen gingen eruit. Je moest ervoor zorgen dat je een melktank had. Je had er een hoop gemak van.

We hebben vier zoons en een dochter. Alleen Harry had belangstelling voor het bedrijf. Maar hij had van het vee niet zo'n hoge dunk. Het melkquotum kwam. Als je teveel molk, moest je een hoge boete betalen. Hij begon met trekkerwerk. Daar was veel vraag naar. Hij werkt als zzp-er. Zodoende is hij in de jaren '90 van het melkvee afgestapt. In het begin speet mij dat wel, maar je doet er weinig aan. Harry heeft het meeste land verkocht of verhuurd. Op een deel heeft hij kerstdennen gepland, duizenden. Dat loopt ook heel goed. Bij de winterdag is hij er heel druk mee. Met zijn gezin woont hij nu hier bij in. De hele boerderij is verbouwd en in tweeën gesplitst.'

Trefwoorden:Melkvee, Bedrijfsopvolging, Project Streekcultuur, Bedrijf
Personen:Anton Heuven