MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

André Tijman op Smeijers: 'Natuurmonumenten verbouwt vooral pitrus'

Verhaal

André Tijman op Smeijers: 'Natuurmonumenten verbouwt vooral pitrus'

'Hier in de omgeving zijn zes boerderijen gestopt. Die kavels hebben bijna allemaal een natuurbestemming gekregen. In 1982 heeft Natuurmonumenten de grond van de buurman gekocht. Dat had ik te laat in de gaten. Er zat hiernaast een Zeeuw met dertien koeien. Hij is in Oldenzaal gaan wonen. Hij had 1,9 hectare grond in eigendom en 20 hectare pacht van Natuurmonumenten. Hij wilde de grond met gebouwen wel aan ons verkopen. Mijn vader wilde het niet hebben, maar ik wel. Op voorwaarde dat ik de pachtgrond in gebruik kreeg, maar dat wilde Natuurmonumenten niet.

Ik heb 20 hectare natuurlijk grasland gepacht, de andere 27 hectare is gewoon grasland. De meeste gronden hier zijn van Natuurmonumenten, maar ik pacht van een landgoedeigenaar. Zo heb ik mijn Europese toeslagrechten behouden. Natuurmonumenten vind ik één van de meest commerciële instelling die we in Nederland hebben. Zij proberen op zo goed mogelijk manier grond te verwerven, om dat vervolgens te verwaarlozen. Het gaat allemaal vanaf kantoor. Je ziet hier nooit iemand. Al het werk besteden ze uit. Dat is geen beheer meer. Ze verbouwen vooral pitrus.'

Trefwoorden:Natuur, Project Streekcultuur, Omgeving
Periode:1980-2015
Locatie:De Lutte