MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Adrie van Nieuwenhuijzen: 'Emancipatie bleef lang een beladen woord'

Verhaal

Adrie van Nieuwenhuijzen: 'Emancipatie bleef lang een beladen woord'

'In 1981 werd ik als vrijwilligster secretaresse bij het provinciaal bestuur van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Onze zoon ging toen naar de kleuterschool en hele dagen thuiszitten was niets voor mij. Buurvrouwen boden aan om afwisselend onze zoon op te vangen. Het agrarisch leven behield mijn belangstelling. Diverse CPB-vrouwen kende ik vanuit mijn CBTB-periode. Veel vrouwen van CBTB-boeren waren lid van de CPB. Elke CPB-afdeling had een eigen bestuur en daarboven stond het provinciaal bestuur.

Het bestuur vergaderde in het CBTB-kantoor in Zwolle. Eén van de voorlichtsters was ook adviseur van het provinciale bestuur van de CPB. Meestal schoof ze aan in de bestuursvergadering als het ging over agrarische of beleidsmatige onderwerpen. Daarnaast had de CPB een consulente in dienst, die het bestuur ondersteunde bij de organisatie van bijeenkomsten en het activeren van de leden.

De Plattelandsvrouwen Bond heeft veel gedaan aan de rolverdeling tussen man en vrouw na het jaar van de vrouw in 1975. Dat onderwerp lag in de zeventiger en tachtiger jaren soms moeilijk in de organisatie. We stimuleerden dat ook vrouwen naar de bijeenkomsten van de CBTB-afdelingen gingen. Vroeger waren de boerenbonden echte mannen bolwerken. Emancipatie bleef lang een beladen woord binnen de CBTB. “De man is het hoofd van het gezin”, zat er heel diep in. Dat is langzaamaan veranderd en werden de vrouwen ook lid van de CBTB. Vrouwen brachten eigen ideeën naar voren. Uiteindelijk kwamen er vrouwen in plaatselijke besturen, die later doorstroomden naar het provinciale en landelijke bestuur.'

Trefwoorden:Boerin, Gezin, Landbouwvoorlichting, Project Streekcultuur, Omgeving
Periode:1980-1990
Locatie:Overijssel
0 annotaties

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.