MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De papierwinkel van opa Derkman

Fotoalbum

De papierwinkel van opa Derkman

Veel boeren klagen over de toegenomen regelgeving en administratielast. Op zich begrijpelijk als je bedenkt dat honderd jaar geleden nog maar weinig boeren een echte administratie voerden. De overheid bemoeide zich amper met het reilen en zeilen van het boerenbedrijf. In de crisis- en oorlogsjaren veranderde dat in ras tempo. Er kwamen steunmaatregelen van het rijk en bepalingen over de verdeling van de schaarse goederen. In de tweede helft van de 20ste eeuw nam de overheidsbemoeienis door een actieve landbouwpolitiek hand over hand toe. Het archief van de familie Boomkamp-Derkman uit Denekamp laat zien hoe het papierwerk halverwege de afgelopen eeuw een steeds belangrijker plaats innam op het boerenbedrijf. Opa Johan Derkman zal ook wel eens hebben gemopperd over al die formulieren en formaliteiten!

 

Locatie:Denekamp
Periode:1920-1960
2_grootvader_derkman_met_scoutingkamp.jpg

Grootvader G.J. Derkman met een groep scouts bij zijn boerderij Elferman in Denekamp.

3_diploma_veekeuring_abtb_1921.jpg

Een van de oudste documenten uit de collectie Derkman is dit diploma van de veeverbeteringscommissie van de ABTB uit 1921. Johan Derkman behaalde de eerste prijs voor zijn 'dragende vaar(s) Hanneke'.

4_roggeoogst_tante_trui.jpg

Trui Derkman harkt de laatste roggearen bijeen tijdens de oogst op erve Elferman.

5_m._van_den_broek_kalibemesting_1936.jpg

Een brochure over Kalibemesting uit 1936. Via voorlichting probeerde de overheid de productie in de landbouw steeds verder op te voeren.

6_scheurplicht_1942.jpg

In de oorlog verplichtte de bezetter boeren hun grasland te scheuren voor de verbouw van gewassen om de bevolking en het Duitse leger te voeden.

7_voedsellevering_1944.jpg

De verplichte levering van landbouwgewassen was er primair op gericht om de schaarse producten via een distributiesysteem eerlijk over de bevolking te verdelen.

8_vee_aan_ketting.jpg

Het vee staat met een hangketting aangebonden op de stal van erve Elferman.

9_melkrekening_1941.jpg

Een weekafrekening van de coöperatieve zuivelfabriek 'De Volharding' uit Denekamp uit 1941.

10_veelevering_1941.jpg

Kennisgeving van de Provinciaal Voedselcommissaris voor Overijssel inzake de verplichte levering van een negental runderen uit 1941.

11_bordje_niendeur.jpg

Op de niendeur van erve Elferman bevindt zich een bordje uit de oorlogsjaren dat het bedrijf vrijverklaart van tbc. Deze verklaring hadden de boeren nodig om vee te kunnen verkopen.

12_opfok_kalveren1953.jpg

Brochure over de opfok van kalveren uit 1953. De aandacht voor veeverbetering nam halverwege de 20ste eeuw een hoge vlucht.

13a_stierenboekje_ki_oost_twente.jpg

Stierenboekje van de KI Oost-Twente. De fokkerij maakte mede dankzij een gedegen administratiesysteem grote sprongen voorwaarts.

Vorige pagina Volgende pagina
(Foto 1 tot en met 12 van 20)