MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Volkscultuur en Streekcultuur in Overijssel

Groep

Wat is volkscultuur?
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) definieert volkscultuur als de manier waarop mensen vroeger en nu hun dagelijks leven vormgeven. Bij volkscultuur horen alledaagse dingen, gewoonten en gebruiken, historische achtergronden van tradities en rituelen, normen en waarden, roots en identiteit. Het is de culturele bagage die iedereen van huis uit mee krijgt en bevat dus ook herinneringen en ervaringen.

Volkscultuur gaat over tradities en rituelen van het dagelijks leven in heden en verleden. De gewoonten en gebruiken die wij meestal onbewust van onze ouders en voorouders hebben overgenomen passen we aan onze tijd en ons leven aan. Hiermee is volkscultuur  iets van vroeger, maar ook van nú. 

Volks- en streekcultuur
Als we het hebben over volkscultuur die kenmerkend is voor een bepaald gebied, dan spreken we over streekcultuur. Streekcultuur zijn oude en nieuwe gebruiken in dorp, stad, regio of provincie, waarbij ook het sociale aspect belangrijk is. Volks- en streekcultuur gaan beiden om cultuur die je met anderen deelt en die je tot onderdeel maakt van een groep of samenleving in een bepaalde omgeving. Het is cultureel erfgoed, waarin de identiteit van een samenleving zichtbaar is.

Uw bijdrage
Houdt u zich bezig met een vorm van Overijsselse volkscultuur? Plaats  dan uw activiteiten, vragen of reacties in deze groep.

Heeft u meer interessante informatie rond een vorm van Overijsselse volks- en streekcultuur? Deel deze informatie dan met andere Overijsselaars via een eigen groep op MijnStadMijnDorp!

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Volkscultuur en Streekcultuur in Overijssel