MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Vollenhove en Enkhuizen

Verhaal

Uit de bebouwde kom van Vollenhove zijn zes objecten (vijf woningen en een poortje) overgebracht naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is in 1981 open gegaan voor bezoekers. Al vanaf de jaren vijftig werd er nagedacht over de opzet en invulling van dit nieuwe museum dat op een buitenterrein zou worden ingericht. Het binnenmuseum had al een hechte band met de regio rondom de Zuiderzee/ IJsselmeer en het nieuwe buitenmuseum zou een logische voortzetting daarvan moeten worden.

Met belangstelling werd er dan ook naar stedelijke vernieuwingsprojecten gekeken of daar panden tussen zouden kunnen zitten die de sfeer van de vissersdorpen zouden representeren op het terrein. Vollenhove was één van die plaatsen waar in de jaren zestig op grote schaal gesloopt zou gaan worden en nieuwbouwprojecten op stapel stonden.

Het Zuiderzeemuseum kreeg vijf woningen en een poortje aangeboden van de gemeente Vollenhove. De scheiding was het IJsselmeer, in januari 1971 is een woning per schip overgevaren. Het bijzondere van deze woning was dat de redders van de Durgerdammer vissers er woonden (zie ook Redders en Drenkelingen).

Het huis wat nu is afgebeeld was van oorsprong een dubbel woonhuis: Vismarkt 13 en 15 (VN 4). Uit een bewaard gebleven bouwaanvraag is bekend dat de woningen in 1960 onbewoonbaar waren. De eigenaar een rietmatter in Vollenhove heeft toestemming gevraag en gekregen om er een autostalling van te mogen maken.

Het is bijna onvoorstelbaar om er twee woningen in te zien, want groot is het niet. Nu waren de auto's in de jaren zestig ook nog wat kleiner van omvang dan de meeste van het huidige wagenpark er blijft enige fantasie voor nodig om een auto in de woonkamer te zien staan.

Bij de overplaatsing naar Enkhuizen is gebruik gemaakt van de oorspronkelijke aanwijzingen van de plaats waar de ramen etc hebben gezeten en op die manier is het pand ook weer opgebouwd.

Het aardige van deze dubbele woning is dat het geheel op steenworpafstand van het huis Aan Zee 38 (VN 1) heeft gestaan, schuin aan de overkant. En misschien hebben de bewoners contact met elkaar gehad, als vissers onder elkaar kom je al snel aan de praat op het water of in de haven. Op het museumterrein staan nog twee woningen uit Vollenhove in de directe omgeving van dit huis, rechts op de kopse kant staat nog een woning van de Vismarkt (VN 5) en schuin rechtsvoor een huisje uit de Visserstraat (VN 2). Bij VN 2 hoort nog een bedrijfspand en ook dat is meegekomen naar Enkhuizen en nu ingericht als kuiperij (VN 3). Hier worden de houten tonnetjes gemaakt en andere attributen. Helaas staan ze niet meer bijelkaar. 

Wat belangrijker is: de sfeer van het leven in de plaatsen langs de Zuiderzee kon worden behouden, dat is een van de belangrijkste uitgangspunten waarom het Ministerie van Cultuur het museum destijds steunde.  

De woningen die nu op de Vismarkt staan zijn een paar maten groter dan dit dubbele woonhuis, qua breedte, lengte en hoogte.

 

bijdrage geplaatst: 30 juni 2016

afbeelding: auteur

Periode:1970
Locatie:Vollenhove