MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Sloet van Marxveld, bestuurder pur sang

Verhaal

A.H. baron Sloet van Marxveld woont niet alleen in Stad Vollenhove maar heeft er ook bestuurlijke invloed

Op 29 oktober 1869 wordt Anton Henri Sloet van Marxveld geboren als zoon van Gerard baron Sloet van Marxveld. Vader Gerard is fabrikant. 

Anton Henri komen we vooral tegen als bestuurder in Stad Vollenhove: dijkgraaf, raadslid, wethouder en waarnemend burgemeester. Al in 1907 was hij raadslid en wethouder. Hij heeft zeker 10 tot 15 jaar deel uitgemaakt van het openbaar bestuur in Stad Vollenhove. Het politieke gevoel moet hij met de paplepel binnengekregen hebben, zijn vader Gerard was al aan het eind van de negentiende eeuw actief als raadslid van de gemeente Stad Vollenhove. Of er thuis veel over gesproken is, of dat zijn vader weer eens zei dat hij naar het stadhuis ging om zaken te bespreken, op de een of andere wijze zal de belangstelling van Anton Henri zijn gewekt.

Waarschijnlijk is hij dijkgraaf geweest van het waterschap Vollenhove. Op de afbeelding staat het huis Marxveld in de Bisschopstraat 22 in Vollenhove. De zetel van het waterschap was een paar huizen verder in dezelfde Bisschopstraat 52/ 54, huis Plattenburg.

In de periode vlak na 1910 komen er voorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders naar de gemeenteraad die getekend zijn door Sloet van Oldruitenborgh, burgemeester en Sloet van Marxveld, wethouder. In 1905 was hij ook directeur van de Spoorwegmaatschappij Zwolle - Vollenhove - Blokzijl. Op dat moment waren de plannen nog volop in ontwikkeling. Als één van de raadsleden tijdens de rondvraag bij de voorzitter informeert naar de stand van zaken van de tramlijn kan die bijna niets anders doen dan Sloet van Marxveld het woord geven. Hier heeft Sloet van Marxveld een dubbelrol: raadslid en directeur. Het zou een onderzoek waard zijn om na te gaan hoe de stemverhoudingen zijn als er over dit specifieke onderwerp door de raad gestemd moet worden. Stemt Sloet van Marxveld mee of is hij bij de stemming buiten de vergadering?

Sloet van Marxveld moet veel contacten hebben gehad en een uitgebreid netwerk. Vaak stelt hij zaken aan de orden die er toe doen. Maar ook de kleine zaken hebben zijn aandacht: de verlichting in de Kerksteeg is onder de maat, of daar iets aan gedaan kan worden. Bij het aandelenkapitaal van de spoorwegmaatschappij Zwolle - Blokzijl geeft hij het advies om aandelen aan toonder te kopen, dat geeft de gemeente een betere uitgangspositie als het op stemming aan zou komen in de aandeelhoudersvergadering of de gewone bestuurlijke bijeenkomsten rondom deze tramlijn die in 1914 gaat rijden. In dit verband is het aardig om op te merken dat het tramstation, Voorpoort 15 er nog steeds staat en dat onlangs het profiel van een rails in het wegdek is teruggelegd. Bij vrijwel iedere raadsvergadering lezen we dat Sloet van Marxveld één of meerdere vragen in de rondvraag heeft gesteld. Of hij bij de voorstellen van het College ook met regelmaat het woord als raadslid heeft genomen lijkt waarschijnlijk maar de notulen zijn geen woordelijk verslag, als dat wel zo zou zijn dan was het mogelijk geweest een nog beter beeld te vormen van deze bestuurder. In december 1905 vraagt hij audiëntie aan bij de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Hij wil rechtstreeks van de Minister horen wat de mogelijkheden zijn van een Rijkspost en -Telegraafkantoor in de gemeente Stad Vollenhove. Een zaak die bij het ministerie nogal gevoelig ligt omdat er al een particuliere onderneming voor het ontvangen, verzenden en bestellen van telegrammen in de stad zit.a Sloet van Marxveld ziet het belang van een persoonlijk gesprek in en reist naar Den Haag, het zou niet mogen verbazen als hij meer zaken te doen heeft in Den Haag of directe omgeving.

Sloet van Marxveld is echter snel uitgepraat als de meningen botsen. Eerst neemt hij ontslag als wethouder. Op een vraag wat hij zal doen als hij bij meerderheid van stemmen opnieuw als wethouder wordt gekozen reageert hij resoluut: hij zal de benoeming niet aannemen. De raad gaat de confrontatie toch aan en stemt met grote meerderheid voor wethouder Sloet van Marxveld, waar een andere kandidaat om bedenktijd vraagt herhaalt Sloet van Marxveld zijn ingenomen standpunt: hij weigert de benoeming aan te nemen en een tweede stemronde is nodig en er komt bij die tweede stemronde een andere wethouder.

Enkele jaren later bedankt hij ook als raadslid en verlaat het politieke toneel in Stad Vollenhove. Zijn onstlagbrief schrijft hij zelfs aan de Kroon, met als motivatie dat hij geen vertrouwen heeft in een goede behandeling van zijn verzoek om ontslag door de Minister van Binnenlandse Zaken, hij passeert daarmee direct al het College van Gedeputeerde Staten waar hij zijn ongenoegen over het functioneren van de burgemeester C.L.B. baron Suchtelen van de Haare als raadslids kenbaar had kunnen maken. Of hij heeft deze route al bewandeld en leverde in zijn ogen te weinig op om daar vertrouwen in te hebben. Kennelijk liep het niet helemaal lekker tussen deze twee heren van formaat. De burgemeester stond op zijn standpunt en Sloet van Marxveld eveneens, een compromis zal er niet ingezeten hebben. Een mediator benoemen was niet aan de orde. 

Voor het geld zal Sloet van Marxveld geen wethouder of raadslid zijn geworden, de vergoeding is laag te noemen: 50 cent per vergadering als raadslid, later wordt dit opgetrokken naar 1 gulden en nog weer later naar 50 gulden per jaar. Een wethouder ontvangt 60 gulden per jaar. Omdat een wethouder tevens raadslid is ontvangt een wethouder 110 gulden per jaar. Voor een burgemeester ligt de jaarwedde om en nabij de 600 gulden.

Het is ook nog mogelijk dat Anton Henri Sloet van Marxveld provisor is geweest van het Hervormd Groot Burger Weeshuis in Stad Vollenhove, Kerkstraat 59. Om benoemd te kunnen worden tot provisor moest een kandidaat: predikant, raadslid of wethouder zijn. Aan twee van de drie heeft Sloet van Marxveld lange tijd voldaan.

Wat in ieder geval zeker is: de familie had ook een stroopfabriek in het huis Telvoren in de Bisschopstraat, nu Tilvoorde.

Verhaal geplaatst: 6 april 2016

afbeelding: Marxveld, Bisschopstraat 22 Vollenhove

 

Trefwoorden:Sloet van Marxveld
Periode:1906-1920
Locatie:Vollenhove