MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Metamorfose in bebouwde kom van Vollenhove

Verhaal

Ieder straatbeeld is aan verandering onderhevig, in Vollenhove volgen de veranderingen elkaar in hoog tempo op.

Het is heel herkenbaar: er stond ooit een pand maar het was een beetje vergane glorie en dan ineens is er een lege plek. De meest geëigende vraag is dan: wat stond er ook al weer en wat zat er in: een winkel, een woonhuis een .... en vul de mogelijkheden maar in.

Zelfs in een redelijk kort tijdsbestek kan het straatbeeld onmiskenbaar veranderen. De bebouwde kom van Vollenhove maakt daar geen uitzondering op maar het grote aantal veranderingen is voor een kleine plaats wel spectaculair te noemen.

In de jaren zestig van de vorige eeuw werden de panden geselecteerd die te slecht waren om te behouden, sloop was het enige alternatief. Behalve de slechte staat van onderhoud was er ook veel geld vanuit Den Haag beshikbaar om resoluut te saneren. In Vollenhove is dat vooral terug te vinden in de gedaante verandering van de Visschersstraat en de Varkensmarkt en in mindere mate Aan Zee. Met name Aan Zee staan nog enkele panden die een voorbeeld zijn hoe de hele straat er ooit uit heeft gezien, en ook het huis aan de Gasthuisstraat 1 en het Kerkplein 7 komen dicht in de buurt van het oude 19e eeuwse Vollenhove. Naast de vele monumentale panden die door de eeuwen bewaard zijn gebleven en hun vaste plek wisten te behouden.

De nieuwbouw die plus minus veertig jaar geleden is gebouwd in de Visschersstraat en de Vismarkt is van een totaal andere snit dan de nieuwbouw die recent in de Doelenstraat en de Kerstraat is gebouwd om de lege plekken op te vullen. En wat verder van de kern van het dorp af: Canneveltstraat en Van Middachtenstraat met de omliggende straten en voorts de Weg naar Rollecate. De woningen die nu worden of inmiddels zijn gebouwd zijn geen gewone rijtjes meer maar laten bijna per twee een ander beeld in de rij van gevels zien, het maakt het straatbeeld in ieder geval afwisselender.

Met de foto van de Doelenstraat wordt het beeld van de voormalige stadsboerderij opgehaald. Op het moment dat de foto in 2011 werd gemaakt was al bekend dat de leegstaande stadsboerderij van J. Driessen het veld zou moeten ruimen. Maar zeer tot de verrassing kwam er nieuwbouw voor in plaats met vrijwel dezelfde kleurstelling, indeling en materialen. Zo wordt het verleden in 2015 opnieuw verankerd in dit deel van Vollenhove een mooi project, het vraagt om een opdrachtgever (Wetland Wonen Vollenhove) die behoud van het straatbeeld nastreeft en een creatieve architect (Team 2 Vollenhove) om een goede inpassing mogelijk te maken op een voor velen bekende plek. 

Ook de woningen van de Ekkerhof markeren een afgesloten periode. Ooit stond hier het schildersbdrijf van Drok en de pastorie die hoorde bij de Rooms Katholieke kerk. De woningen die er nu staan passen bijna vloeiend in de gevelwand van de Kerkstraat

Met het benoemen van deze voorbeelden: Doelenstraat en Kerkstraat wordt aangetoond dat het denkbeeld over bouwen in krap veertig jaar behoorlijk gewijzigd is en dat het concept van nieuwbouw zoals in de Visschersstraat en de Varkensmarkt achter ons is komen te liggen. Laat onverlet dat de kwaliteit van de toen gebouwde woningen geod zal zijn, maar het mist het intieme en kleinschalige wat nu terugkeert in de Ekkerhof en de Doelenstraat. Hoe de woningen aan de Haven er uit komen te zien zal de tijd leren, volgend jaar weten we meer. Zijn ze na de voltooïng volledig opgegaan in de omgeving dan klopt het beeld en vallen ze niet meer op, een voorbeeld van een geslaagd project.

De tijd zal het leren hoe een kern van een Zuiderzeestad zich als een kameleon aanpast aan de eisen van de tijd en zich daar ook naar voegt. Ooit reden er auto's door de Schapensteeg, kom daar nu nog maar eens om. Niemand zal dat besluit in heroverweging willen nemen.

   

Bijdrage geplaatst: 9 april 2016

Afbeeldingen:

Doelenstraat anno 2011

Doelenstraat april 2016

Ekkerhof, Kerkstraat april 2016

Trefwoorden:Nieuwbouw Vollenhove
Periode:1970-2016
Locatie:Vollenhove