MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De schoolmeester van Baars

Verhaal

De schoolmeester van Baars

De schoolmeester van Baars had een riante woning

Alleen de Baarsweg kent een duidelijke bebouwingsstructuur waardoor duidelijk wordt dat het om een dorp gaat. Ooit moet dat anders zijn geweest. Een van de aardigste huizen staat aan Baarsweg 6 en is gebouwd in 1899. Het huis is gebouwd voor de schoolmeester van Baars. Er moet dus een schooltje zijn geweest. De schoolkinderen zullen uit de wijdere omgeving zijn gekomen.

De woning lijkt in onze ogen luxueus te zijn en heeft een zekere statigheid in zich. Zou de schoolmeester daar net zo over gedacht hebben of was het in de wintermaanden een blok aan zijn been? Een schoolmeester verdiende misschien 400 tot 500 gulden per jaar (plm. 250 euro). Misschien had hij daarnaast nog enkele kerkelijke functies zoals het geven van cathechesatie of als voorlezer in de kerk. Met zulke baantjes kon hij zijn jaarinkomen nog wat opvijzelen, daarnaast had hij vrij wonen en gebruik van de groentetuin.

Opmerkelijk is dat iedere gemeente zelf kon bepalen hoe hoog het salaris voor een schoolmeester was en daarnaast het loon in natura zoals het gebruik van de tuin en het woongenot. Een CAO was er in die tijd nog niet. Op een later moment wordt dit wel gereglementeerd en wordt de huurwaarde van een ambtswoning zoals voor een hoofd van een school op 200 gulden per jaar gesteld.

In de oude bevolkingsregisters van de gemeente Steenwijkerwold, waar Baars ook onder valt, zien we tot 1939 een zekere regelmaat in het komen en gaan van onderwijzend personeel, een jaar of vijf en dan was het wel weer tijd om ergens anders naar toe te gaan. De gemeente Steenwijkerwold zal echter geen uitzondering zijn op de regel. De schoolmeester van Baars kon misschien ergens anders een betere baan krijgen met betere arbeidsvoorwaarden.

Wie de schoolmeesterswoning ziet zou misschien even wegdromen over een idyllisch bestaan in een comfortabele woning. Maar het was wel werken voor de kost tot aan het moment dat de dorpsschool van Baars gesloten werd en de schoolmeesterswoning niet meer nodig was als dienstwoning. Wat bleef was de rust van het dorp, waar het leven van alledag plaatsvindt.

Verhaal geplaatst: 28 november 2015

Afbeelding: Baarsweg 6 Baars

Foto: auteur

Auteur:Vincent Erdin
Trefwoorden:Onderwijs Overijssel
Periode:1910-1930
Locatie:Baars, NL, Steenwijkerwold

Locatie op kaart