MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1888-1889 Leger des Heils in Lemelerveld

Verhaal

1888-1889 Leger des Heils in Lemelerveld

Een woning aan de Kerkstraat uit het recente verleden. De familie Van Eikenhorst had hier een groentezaak. In 1981 werd het pand gesloopt en bouwde GJ. Manenschijn hier zijn slagerij met winkel. Dit pand was vroeger voor korte tijd in gebruik bij het Leger des Heils. Een spreuk in de achtergevel herinnerde hier nog aan:  'Heere', indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. Ik wil worden gereinigd'.

Verhalen dat ooit het Leger des Heils zich vestigde in ons dorp bracht ons er toe naspeuringen te doen naar de waarde van deze beweringen. Wellicht wist iemand het Heilsleger te bewegen hier een bruggenhoofd te vestigen om de 'Blijde Boodschap' handen en voeten te geven aan het dorp- in- wording? Zou de suikerfabriek van Kampf voor het leger aanleiding zijn geweest hier domicilie te kiezen? Hoe zou het pand aan de Kerkstraat hen onderdak hebben kunnen bieden en door wie?

Al met al een loffelijk streven geestelijke grond onder de voeten  te bieden aan de 'kleine luyden' die hier voor een karig loon sappelden van de vroege morgen tot de papklokke. Voor een handvol gelovigen was er een naburige kerk om troost  te zoeken, weer of geen weer op de klompen heil en vrée voelend na zes lange dagen werken. Het Leger des Heils wist zich welkom als ' predikers der wildernis'. Maar na enige tijd bleek het aantal dat de samenkomsten bezocht te verminderen. Doch het aantal inwoners nam hand over hand toe en tevens stromingen van diverse levensovertuigingen. Het Heilsleger vormde hierop een uitzondering, maar na een jaar stierf hun enthousiasme  een zachte dood, daar veel van hun sympathisanten de bijeenkomsten de rug toekeerden.

Het onderzoek naar het eens aanwezig zijn van het Leger des Heils korps in ons dorp leverde verrassende aspecten op. Bij naspeuringen in Genlias dook de welbekende naam op van Van Tongeren, die als eigenaar van het logement annex winkel was gevestigd aan wat nu Het Kroonplein heet. Een van zijn zoons, Jan Hendrik, trouwde in 1891 met Susanna Maria de Jong, te Amsterdam. Beide waren toen kapitein bij het Leger des Heils.

Onder verwijzing naar de bijgevoegde krantenberichten hopen we hiermee een geschiedenis uit de vergetelheid boven water te hebben gehaald, waarvan het overgrote deel van de inwoners van ons dorp nooit geweten zal hebben.

Auteur:H. Huisman
Trefwoorden:Lemelerveld, Leger des Heils, Tongeren
Periode:1885-1895
Locatie:Lemelerveld