MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Vereniging Oudheidkamer Twente

Groep

Tijdschrift
't Inschrien is het kwartaablad van de Oudheidkamer Twente. Vernoemd naar een klein verborgen vakje in een tuugkist (dekenkist) waarin vroeger kostbare voorwerpen werden bewaard, probeert het blad de bijzondere geschiedenis van Twente onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Doelstelling
Sinds 1968 is 't Inschrien het enige Twentse tijdschrift wat continue de mogelijkheid biedt voor iedereen over de geschiedenis van Twente, of een gedeelte daarvan, te publiceren. We willen het huidige Twente, of actuele ontwikkelingen binnen de maatschappij, spiegelen aan Twente in het verleden. De redactie pretendeert daarbij alleen artikelen op te nemen die ‘boven het maaiveld uit steken’.
’t Inschrien is geen wetenschappelijk blad, maar plaatst graag wat meer diepgaande artikelen.

Verenigingsblad
Daarnaast is 't Inschrien een verenigingsblad. Het bevat verslagen van activiteiten van de Oudheidkamer Twente en kondigt toekomstige activiteiten aan. In elk nummer wordt een stuk uit de collectie van de Oudheidkamer Twente aan het lezerspubliek gepresenteerd. Daarnaast worden in
't Inschrien onderzoeksresultaten van de Oudheidkamer Twente gepubliceerd, zoals vanuit de Twentse Taalbank.

Podium
't Inschrien plaatst graag bijdragen over 'onbekende' onderwerpen of van 'minder bekende' auteurs. De redactie biedt graag een podium voor leden van plaatselijke historische verenigingen, studenten of andere personen om hun onderzoeksresultaten te publiceren. Alle artikelen worden getoetst aan de richtlijnen voor publicatie.

Abonnement
Leden van de Oudheidkamer Twente krijgen ‘t Inschrien vier keer per jaar gratis thuisgestuurd. Losse nummers zijn voor € 5,- verkrijgbaar via secretariaat@oudheidkamertwente.nl.


Postadres: Bathemerweg 4, 7448 PH Haarle,
Telefoon: 0548-595724
Email: redactie@oudheidkamertwente.nl
Hoofdredacteur: Robert Kemper Alferink
Redactieleden: Willy Ahlers, Geert Bekkering, Hilda Ferweda, Frans Janssen en Seijer Troost

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Vereniging Oudheidkamer Twente

Vereniging Oudheidkamer Twente