MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Weerselo en zijn spoorlijn (slot)

Verhaal

Weerselo en zijn spoorlijn (slot)

WEERSELO EN ZIJN SPOORLIJN ( slot )

 

Tijdens de tweede wereldoorlog gebeurden er soms vreemde dingen. Zo gebeurde het op Kerstavond 1944 om 17.30 uur, dat een zware goederentrein stopte bij ons voor de achterdeur(niendeur). De machinist en de stoker klommen er af, Iiepen naar ons huis en kwamen binnen; de machinist zette het geweer naast de tafel, waar we juist aan zat,en te eten. Ze vroegen aan mijn vader of ze niet wat aardappelen en brood konden krijgen, want ze hadden thuis niet veel te eten. Mijn vader durfde niet nee te zeggen en haalde 2 kleine zakken aardappelen tevoorschijn; de machinist bracht onmiddellijk het geweer terug naar de locomotief en daarna de aardappelen; mijn moeder gaf ze ieder een groot stuk roggebrood en 10 eieren mee. Ze zeiden tegen vader en mij, dat we mee moesten naar de trein; terwijl de machinist de etenswaren in de locomotief verstopte, trok de stoker een laadklep open van een kolenwagen, zodat enkele tonnen kolen op de grond vielen. Met een lange trek van de stoomfruit zette de zware treinzich in beweging richting Rheine, waar ook de beide mannen woonden. Ondertussen moesten mijn vader en ik aan het kolen kruien naar de schuur.

0p tweede Kerstdag 1944( 1 januari 1945)* reden de beide mannen weer per trein richting Hengelo 's morgens om ongeveer 10.00 uur tegenover het Lonnekermeer werd de trein door vliegtuigen beschoten;de locomotief werd vernield, de beide mannen bleven ongedeerd, maar een inwoonster van Weerselo, mevrouw Borgman-oude Lenferink,(Damhuis-oude Lenferink)* werd dodelijk getroffen

* zie beschrijving>>>

- hun boerderij stond vlak aan de spoorlijn; het huis wordt thans bewoond door de fam. Heerink en wordt binnen-kort afgebroken i.v.m. de snelweg Al -.

Van bijzonder vervoer dat,door de gemeente Weerselo is gegaan, wil ik enkele gevallen noemen. in 1937 vond de wereldjamboree te vogelzang plaats; tienduizenden verkenners kwamen door in speciale treinen afkomstig uit Denemarken, Finland, Hongarije, Duitsland,Polen, Oostenrijk en de Balkanstaten.In 1951 werden 10.000 slachtkoeien van 0dense(Denemarken)naar het slachthuis "De Rietranden" in Amsterdam vervoerd. In datzelfde jaar komt ook het vervoer van Volkswagens vanuit Wolfsburg naar Rotterdam op gang; dit is heden nog dagelijks het geval.In 1957 liep er een prachtige dieseltrein van de serie VT 611 van Hamburg naar Rotterdam; twee maal per dag zoemde hij bijna geluidloos door Weerselo om 10.15 uur richting Rotterdam en 's avonds om 20.17 uur richting Hamburg. De trein was alleen eerste klas en een buffet rijtuig liep ook mee, maar een etentje en een drankje waren wel prijzigl De rit moest een snelle verbinding vormen tussen de havensteden; de trein stopte alleen te Utrecht, Arnhem, Hengelo, Bentheim, 0snabrück, Hamburg.De lijn was niet rendabel, want in 1959 werd de dienst opgeheven.

Een handelscontract tussen Amerika en 0ost-Duitsland in 1978 zorgde ervoor, dat veel treinverkeer door Weerselo ging. Er moesten enkele miljoenen tonnen mais van Rotterdam naar Dresden worden vervoerd. De N.S. waren gedwongen 600 graansilowagons te lenen van de Franse spoorwegen; hieruit werden 12 treinen samengesteld; de N.S. leverden zelf ook nog silowagons bij. In totaal werden 16 treinen in omloop gebracht; er werd een vast rijschema opgesteld; het vervoer ging dag en nacht door. Veelal ontmoetten de volle en lege treinen elkaar in de gemeente Weerselo; wanneer dat gebeurde, dreunde de aarde ter plaatse even. De treinen hadden soms een lengte van 600 meter; tijdens het passeren van volle en lege treinen werden we soms in onze slaap gestoord.In de beginjaren tachtig vond ook veel ijzerertsvervoer plaats van Rotterdam naar Hannover en Salzgitter, maar ook hieraan is thans een einde gekomen.

Van de 26 internationale treinen die daqelijks door Weerselo razen, wil ik er twee noemen, nl. de Noord-West-Expres heen en terug; heen raast hij om 6.41 uur door onze gemeente, wanneer hij bezig is de laatste 207 km af te leggen naar het eindpunt Hoek van Holland om daar om 9.42 uur langs perron 2 tot stilstand te komen, nadat hij 45 uur eerder uit Moskou is vertrokken. Voor de terugreis vertrekt hij 's avonds weer uit Hoek van Holland om 19.59 uur en om 22.37 uur - meestal met maar 20 seconden verschil - raast hij door de gemeente Weerselo.

Met het bovenstaande heb ik willen aantonen, dat de spoorlijn die door onze gemeente loopt, een belangrijke schakel vormt in het Oost-West-verkeer per trein: Moskou-Hoek van HoIland is mogelijk, maar niet zonder de gemeente hleerselo!

( slot )

 

Bronnen:

-"Mit Dampf, Diesel und Strom,

120 Jahre Eisenbahn Almelo-Salzbergen"

-C.J. Blenke (✝ 1980)

-J.H. Blenke (✝ 1969)

-J.B. Btenke (✝ 1976)

 

L. Blenke.

Auteur:L.Blenke uit Oet de Boerschopn nr 27 Herfst 1988