MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Huis en Havezate Everlo bij Weerselo

Verhaal

Huis en Havezate Everlo bij Weerselo

Een van de vroegere havezaten in het gebied van de gemeente Weerselo is het Everlo. Volgens Geerdink zou in 1200 de familie Van den Clooster het Huys bewoond hebben, en in 1500 zou de familie Van der Marck de eigenaar zijn geweest. In 1610 vinden we onder de geadmitteerden ten Landdage, Ezard Van der Marck toe Everlo. Deze was in 1612 gehuwd. met Margaretha de Brandes en was beleend met enige erven onder de gerichten Oldenzaal en Ootmarsum.

In het Leenregister van de leenkamers van Overijssel van 1660 wordt het Huys of havezathe Evenlo genoend. Volgens van Doorninck werd Ezard Van der Marck in 1661 door Frederik Hendrik aangesteld tot rigter van Ootmarsum. Hlj is in 1658 overleden. Ezard, had een dochter die gehuwd was met de Ritmeester Rudolf Van den Clooster. Laatstgenoemde werd in 1660 met het Evenlo beleend, Het geslacht Van den Clooster schijnt af te stammen van de graven van Bentheim. Rudolf sterft in 1698 kinderloos. Een erfgenaam was Reint Van den Clooster die getrouwd. was met Christina Van der Marck. Een zoon van dit echtpaar, Edzard Van den Clooster erft het goed in 1694. Edzard overlijdt in 1714.

Hij wordt opgevolgd door Reint Joan Van den Clooster die gehuwd was met Florentina Sloet van den 0ldenhof. Deze werd weer opgevolgd in 1714 door Edzard Rudolf Van den Clooster. Laatstgenoemde werd op verzoek van zijn oom uit Overijssel verbannen. De redenen van deze verbanning heb ik niet kunnen achterhalen. Het slot kwam eindelijk in 1661 in handen van Margaretha Van den Clooster, Douairiere Sloet tot Cannenveld. De douairiere was gehuwd geweest net Rudolf Bartold Baron Sloet tot Cannenveld. In 1162 nam de zoon Reint Jan Baron Sloet tot Everlo de zaken over.

Na het overlijden van Reint in 1796 volgde zijn zoon Andries baron Sloet hem op. Deze was geboren in Weerselo en was aldaar rijksontvanger. De havezate was reeds voor geruime tijd in verval geraakt en het herenhuis was daardoor in 1733 gedeeltelijk gesloopt, In 1811 werd het restant eveneens afgebroken. In 1829 biedt baron Andries het goed te koop aan. In 1831 wordt Johannus Palthe de nieuwe eigenaar. Palthe was predikant in Oldenzaal; de verkoopsom bedroeg 7325 gulden. Er rustte reeds een hypotheek op het goed. De zoon van Palthe vestigde zich kort daarna in het voormalige bouwhuis. Het grondbezit was intussen reeds geslonken tot 80 bunders. Thans is het Everlo een ontmoetingspunt voor velen. Vooral in de weekenden zijn er vele bezoekers die na een wandeling een kopje koffie of een verfrissing gebruiken in wat nu nog over is van het eens zo trotse slot. Slechts de poort geeft nog een idee van de oorspronkelijke grootheid. 

Auteur:secretaris heemkunde Weerselo in 1982
Trefwoorden:Havezate, Adel Overijssel
Periode:1500
Locatie:Weerselo