MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Het erve Lansink in Hasselo

Verhaal

Het erve Lansink in Hasselo

Het erve Lansink in Hasselo

De oudste tot nu bekende gegevens over dit erfgaan terug tot het jaar 1418. In "Die Bentheimschen und Steinfordschen Lehne van 1418" wordt het erven en goed Lansinck in het gericht Oldenzaal en de boerschap Hasselo genoemd. Daarin lezen we dat de graaf Berend zu Benthem en Everwijn von Guterswich het erve Lansinck voor honderd tien zware Rheinische guldens aan Henrich Von Echteler, bijgenaamd "de Blanke" verkocht hadden. In het verpondingsregister van 1602 zien we dat Lansink 5 mudde geseys (gezaaid) en 2 dachmaat grasmeyens groot is en toebehoort aan de Graven van Benthem. Het erf moet aan pacht 2-daler en 15 stuiver betalen. In het vuurstedenregister van 1675 heeft het huis 't Lansink één schoorsteen, de bewoners zijn pauper (arm) en dan is het erve eigendom van 't Huys te Gronouwe. In het jaar 1744 geniet Jan Lansink de eer om boerrigter te zijn. De volkstelling van 1748 geeft aan dat het huis bewoond wordt door Jan, Hermina (zijn vrouw) en hun zoon Jan. In 1761 komt er op het erf een Lansink en ook een Oude Lansink voor en heeft men er twee woningen. Bij de volkstelling van 1795 blijkt dat er op het erf Lansink wonen ene Jan Olde Lansink gehuwd met Marga en ene Jan Lansink gehuwd met Engel ...... In totaal wonen er 8 personen.

Deze laatste Jan Lansink was als Gerrit Jan Lotgerink met Engel Lansink gehuwd en had dus, voor die tijd, een gebruikelijke naamsverandering ondergaan. Hij kreeg dus de naam van de boerderij. In de notulen van de Raadsvergadering van 26 November 1818 van de gemeente Weerselo komen we nog het volgende tegen:

Raadsbesluit: in elke buurtschap een of meerdere wijkrneesters aan te stellen, toezicht houden op wegen, nachtwaken over de requisieten van wagens en paarden bij militaíre doormarsen, alles op speciaal verzoek van de scout en Assessoren, die hun bii deze en andere werkzaamheden aan de leden van de gemeenteraad zal toevoegen, Jan Lansink, voor de buurtschap Hasselo aan te stellen.

Omstreeks 1900 was de boerderij nog in handen van een Duitse eigenares en wel Mw. Herborn uit Munster. De bewoner was toen Jan of Jannes Vollenbroek, zijn vrouw Geertrui Lansink en zoon Jan Hendrik. De bewoner (pachter) Jannes Vollenbroek was bij herhaling er op gewezen dat hij de pacht nooit moest aftekenen, men kom hem er dan niet afkrijgen; Bij een borrel schijnt dit toch te zijn gelukt met als gevolg dat hij de boerderij moest verlaten.

In 1911 is de boerderij afgebrand en daarna opnieuw weer opgebouwd en achtereenvolgens door de volgende families bewoond: Jonkheer van Keppel; Oosterveld; Dr. Niemeyer; W.Spalink; G.Huiskes: H.J. Huiskes en J.Scholten. Deze laatste bewoner woonde er nog in 1976.

 

Jo Niks. 1977 bewerking: Bert Wolbert.

Auteur:Jo Niks met berwerking van Bert Wolbert uit Oet de Boerschopn nr.85 Lente 2003