MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Bezoek van Lodewijk Napoleon aan Weerselo

Verhaal

Dit verhaal uit ons kwartaalblad Oet de Boerschopn Lente 2009 en geschreven door Gerard Nijhuis gaat over de route die Lodewijk Napoleon waarschijnlijk heeft gevolgd op zijn reis van Almelo naar Weerselo.

DE REIS VAN LODEWIJK NAPOLEON
Het zich verplaatsen was vroeger een hele onderneming. In 1809 zullen koetsen, wagens en karren voor Lodewijk en zijn gevolg ter beschikking hebben gestaan. Op plaatsen waar dit kon, liet hij zich per vaartuig over de smalle beekjes vervoeren.Hij kon door reuma niet paardrijden.Van oudsher kon de hoogste gezaghebber, de landsheer, vaar- en voertuigen vorderen. Uiteraard zal hij een eigen rijtuig hebben gehad. Een eenvoudig exemplaar. Voedsel(en een keukenwagen) en drank voor eigen gebruik zal meegevoerd zijn. Graan, hooi en stro zullen door boeren op bevel geleverd zijn. De boeren werden verplicht om de wegen op orde te brengen en te houden en moesten langs de route met paard en wagenklaarstaan om bij uitval te worden gebruikt. Het is dus voor elke stad en dorp een hele organisatie geweest om de koning te laten passeren. De -veelal - boeren die langs de route klaar moesten staan, kregen geen cent voor hun inspanning. Een glaasje bier of borrel kon er meestal wel af, maar dit moest dan uit de markenkas worden betaald. Bedenk wel: over land kon men maximaal vier km per uur afleggen. Over water was dit tot vijf keer zo snel.

Bezoek aan Weerselo
Lodewijk Napoleon is met zijn gevolg vanuit Enschede richting Oldenzaal gekomen. Op de Groote Markt, zittend vanuit zijn koets, had hij de vertegenwoordigers van diverse kerkgenootschappen ontboden naar Almelo, waar hij de toewijzing van het kerkelijk bezit bekend zou maken. Dit gebeurde. De pastoor en de predikant van Weerselo waren het niet eens met de verdeling.


 

                                                                                                                                                    Zou de koning zittend
vanuit deze koets in Oldenzaal de dominees en
pastoors hebben ontboden naar Almelo?

 

De koning besloot de volgende dag niet rechtstreeks naar Ootmarsum te rijden, maar via Weerselo
om daar de schuurkerk en de stiftskerk te aanschouwen. De Koninklijke Courant van dinsdag 14 maart meldde: 'de Konink is door Oldenzaal naar Almelo vertrokken. Vervolgens is ZM naar Saasveld
en Veelwel (= Weerselo), twee plaatsen van veel belang voor de kanalen, die ZM heeft gelast
te doen graven, geweest.. ....voor Haar vertrek heeft zij aldaar aangehoord de klagten en bezwaren van de geestelijken der omliggende dorpen Tubbergen, Geesten, Vrienseveen, Rossem, Borne en Oldenzaal, die aldaar door den minister van eeredienst bijeen geroepen waren. De konink heeft vervolgens den nacht te Ootmarssum gepasseerd, waar ZM aangekomen is over het Weertlo
(=Weerselo).......' De koning is 'over het Weertlo' aangekomen. Zeer waarschijnlijk is de koning vanuit Almelo over de Loolee naar Het Loo (in Dulder) gevaren en vandaar per koets naar het Stift en de schuurkerk in het dorp gereden. Toen in Weerselo de verdeling was medegedeeld, werd de weg naar Ootmarsum genomen, alwaar 'De schout van
Ootmarsum den Koning, met meer dan 200 paarden, door de rijkste boeren van het schoutambt bereden, te gemoet gekomen'.

Gerard Nijhuis

De trekschuit is immens populair geweest. In het topjaar 1677 hebben bijna 150.000 reizigers gebruik gemaakt van dit vaartuig. Vanaf 1657 tot ver in de 19e eeuw hebben zeker 11 tot 13 miljoen mensen het (luxe) vervoermiddel gebruikt.

Hierin kon men rustig genieten van de reis in plaats  van het gehobbel en gestoot met de diligenceover de toendertijd nog onverharde wegen. Pas na 1842, toen de trein zijn intrede deed in Nederland, geraakte dit vervoermiddel in de vergetelheid.

Trefwoorden:Napoleon, Trekschuit, Weerselo
0 annotaties

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.

Soort
Titel
Bericht
Bestand