MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Ben Kaptein: ze konden onze hulp wel gebruiken

Verhaal

Ben Kaptein werd geboren op 5 oktober 1933 in Volthe. Hij woonde nabij ’t Everlo. Het adres is nu Loosteresweg 5 maar was toen Volthe 71, later Volthe 156. Ben trouwde in 1959 met Truus Blokhuis (Dierselman) uit Noord Deurningen. Hij was 7 jaar toen de oorlog begon en ze konden toen hij wat ouder was zijn hulp goed gebruiken “want kinderen deden ze niet wat”.

Ootmarsum 25 juni 2019

Het begin van de oorlog

Ik herinner me dat vader van plan was om naar de begrafenis van Teggels Meike te gaan in Deurningen. Hij zei “laat ik daar maar niet naar toe gaan,  we gaan het land omdoen en bonen poten”.  Er waren veel vliegtuigen in de lucht.

Onderduikers

Wij hadden geen onderduikers op de boerderij. Vader en moeder hadden al 7 kinderen en ook opa en oma woonden bij ons in. Opa is 94 geworden en in 1945 overleden. Oma werd 85 jaar en overleed in 1951. We hadden 2 kinderen uit Utrecht: Kees en Henk van Veldhuizen.

     School e n olde Loohuis

Ik was 7 jaar in het begin van de oorlog en ging toen wel naar school. Later werd de school door de Duitsers ingevorderd. We kregen toen les in een zaaltje bij café Ossenvoort, het KVG gebouw en bij van der Maas, waar nu het tunneltje is in Rossum. Soms was het te koud voor les omdat de kolen op waren. We kregen les van Olde Loohuis die in het verzet zat, wat we toen niet wisten. Hij was soms weg. De winkeliers in Rossum wisten voor mensen die op de vlucht waren altijd een veilig adres. Bij Vos kwamen mensen die in nood zaten nooit tevergeefs, ze hielpen iedereen. Olde Loohuis trouwde met de dochter van de directeur van de melkfabriek. Vrij snel na de oorlog vertrok hij naar Oldenzaal.

Twee Duitse neven

Ik had 2 Duitse neven uit Bentheim  die bij de SS waren en in de school gelegerd. We hebben de winkeliers opdracht gegeven dat wanneer er twee militairen zouden vragen naar ons adres dan moesten ze zeggen: dat weten we niet. We konden thuis geen Duitsers gebruiken. Het is goed gegaan, ze zijn er niet geweest. Deze neven hebben de oorlog overleefd.

Klein Jantje

We hebben thuis altijd een radio gehouden. Toen deze moesten worden ingeleverd was ons radio nog niet geregistreerd. Hij werd ingebouwd onder de kap van een Singer naaimachine met een antenne achter het behang en een stopcontact achter de kast.Om 13.00 en 20.00 uur was er nieuws: Radio Oranje en dan zat de hele keuken vol mensen. Wij als kinderen moesten op de uitkijk staan.

Radio Oranje

Waar ook ter wereld

Te land te zee en in de lucht

Toen de radio’s moesten worden ingeleverd moesten ook de postduiven weg

Zandwegen

De boerderij was van alle kanten bereikbaar door middel van zandwegen. Voor de Duitsers lag het ongunstig. Wij zorgden er ook voor dat op 1.80 mtr afstand aan beide kanten een sleuf was om het water af te voeren. De Duitsers hadden een jeep met die wielafstand en die liep dan vast in die sleuf zodat ze nooit onverwachts konden komen.

Racer Palthe

Ik was kind aan huis bij de familie Racer Palthe op ‘t Everlo. Vooral met Herman had ik veel contact en samen deden we klusjes voor het verzet. Wij waren immers kinderen en ons deden ze  niets.

Munitiedepot Egheria en zomerhuisje

We moesten naar De Lutte om de voorraden munitie die de Duitser op ’t Egheria hadden opgeslagen inspecteren. We moesten kijken hoeveel wapens erbij gekomen waren. Aan de achterkant was niet veel bewaking, aan de voorkant wel. Dat moesten we doorgeven aan 3 mensen die in het zomerhuisje zaten in ’t Rodeveld bij de veldplas,helemaal in het bos, dicht bij Nolten. Ze hadden daar een zender om het door te geven aan de Engelsen in Londen. Ze onderhielden ook contacten met de Nederlandse Ondergrondse. De mensen in het zomerhuisje waren Marcel de Groot, Harmen Sanderman en iemand die later plastisch chirurg was in Hengelo. Deze mensen die daar zaten ondergedoken konden goed Engels. Ze kregen eten via ’t Everlo, de familie Racer Palthe. Wij brachten daar soms eten naar toe, in een “böggelkörfke” want dat viel niet op. Bij het zomerhuisje konden we aankloppen maar bij de schuilhut met takkenbossen moesten we 2 x op een meegekregen fluitje blazen. Dan lieten ze de toegang zakken. Deze schuilhut lag in ’t Goor tussen Everlo en Hassink aan de Havezatheweg. Je moet je voorstellen dat het toen allemaal bos was.

Thuis wisten ze dat wij dat deden, maar mijn vader zei er nooit wat van. Er waren geen andere jongens bij betrokken alleen Herman en ik.

Razzia

Op een keer was er een razzia. Het was bekend dat er nog ergens onderduikers waren en toen werd ik er met een paard op uitgestuurd om die 2 gezinnen te waarschuwen. En als ik Duitsers tegen kwam dan was het paard weggelopen. Deze razzia was voor de wapendroppingen in de Koekoeksmoat bij het kanaal (bij Hösthoes-Mollink). Seesn Jens (Jens oude Hengel) is daarbij gepakt en heeft nog een paar dagen gevangen gezeten. Ze hebben een parachute in de “aalkettel” gevonden. Ook werden er Duitse uniformen gedropt die gebruikt werden bij het afvoeren van onderduikers of mensen uit het leger. Deze werden met een vliegtuigje opgepikt in de buurt van de rotonde in Oldenzaal en een paar dagen later werden de uniformen weer gedropt in de Koekoeksmoat

Beschieting

In maart 1945 werden we tijdens het dorsen beschoten door 2 jagers (vliegtuigen). Iedereen moest snel naar binnen op de deel onder de hooizolder want daar kwamen de kogels niet doorheen. Het was een gelukt dat de dorsmolen niet in brand is gevlogen. Een onderduiker, Monkie, liet zich van de roggehoop glijden, kwam ten val en brak zijn been. Hij moest noodgedwongen blijven liggen. Monkie heette eigenlijk Henk en kwam uit Losser. Toen het rustig werd kon Monkie worden opgehaald met een ladder waarop een plank lag met een deken. Zo werd hij naar zijn onderduikadres bij  buurman Koekoek gebracht. De volgende morgen is hij met paard en wagen naar het ziekenhuis in Oldenzaal gebracht.

Vliegtuig

Ik heb het neergeschoten vliegtuig in Volthe zien liggen toen ik met mijn moeder ’s morgens ging melken. Ik heb het niet neer zien komen, mijn vader wel. Er lag iemand naast met 1 been eraf en er zat iemand in de cockpit. De Duitsers waren er toen al.

Verzet

De mensen van het verzet zaten later ook bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Die waren er om na de oorlog alles af te handelen maar ze hadden weinig te doen. Het kon zijn dat er nog ergens een Duitser zat die ze moesten afvoeren. Ik wist niet dat er Russen bij de BS zaten.

Jan Vos

Jan Vos zat in het verzet en was ineens verdwenen. Er werd gedacht dat hij terugkwam maar toen kwam het bericht dat hij in 1944 was overleden. De moeder bleef achter met 4 kinderen: Jan, Paul, Louis en nog een meisje.

Kinderen uit Utrecht

Bij ons waren Kees en Henk van Veldhuizen, ze zijn in februari gekomen en gingen na de bevrijding gezamenlijk terug. Er is nog even contact mee geweest na de oorlog. Bij Koekoeks Hanna en Mei was Wouda de Goei uit Nieuwegein. Daar hebben we langer contact meegehad. Zij kwam met haar man en kinderen op vakantie naar Saasveld bij Bosman bij ’t Molenven toe Hanna in Saasveld woonde.

Aardappels venten

We gingen aardappels venten in Enschede met paard en wagen. In het begin van de oorlog mocht dat nog, later niet meer. Later hadden mensen uit de stad vergunning voor een volkstuintje in Volthe. Ze mochten dan ook die producten vervoeren. In de hongerwinter 1944/1945 kwamen ze met een sleetje uit Lonneker om eten te halen.

Na de oorlog hebben we het aardappelventen weer opgepakt.

 

 

 

1 juli 2019

Heemkunde oalde gemeente Weersel

Janneke Brummelhuis

Maria Löbker-Ribbert

Auteur:Weerselo 1 juli 2019 Janneke Brummelhuis en Maria Löbker-Ribbert
Trefwoorden:Tweede Wereldoorlog, Volthe, Vliegtuigcrash, Duitsers, Spioneren, Eten brengen, Everlo, Oorlogsgetuigen, Munitiedepot, Egheria
Personen:Jan Vos, Herman Racer Palthe, Harm Sanderman, Marcel De Groot
Periode:1940-1945
Locatie:Volthe, NL, Rossum, Loosteresweg 5
0 annotaties

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.

Soort
Titel
Bericht
Bestand