MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Bidprenten Heemkunde Weerselo

Collectie

Bidprenten Heemkunde Weerselo

Collectie:Bidprenten Heemkunde Weerselo
Collectietype:Bidprent
Beschrijvingsvorm:Index
Collectiesoort:Bidprent
Collectieinformatie:Onze collectie bidprenten of gedachtenis prenten betreft mensen die geboren, geleefd of begraven zijn in Twente. Wijlen koster Henk Ensink uit Deurningen heeft hiervan een groot deel geschonken met als doel dat ze voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
We voldoen hier graag aan en zullen de collectie blijven aanvullen zodat we u als stamboomonderzoeker of geïnteresseerde kunnen helpen.
Disclaimer:Niets uit deze collectie mag commercieel gebruikt worden. Mocht u fouten aantreffen, dan horen wij het graag en mocht u aanstoot nemen aan een bepaald prentje welke geplaatst is in onze collectie dan kunt u dat kenbaar maken via onze email: heemkundeweerselo@gmail.com
 
Zoeken binnen deze collectie.