MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Vereniging Heemkunde voormalige Gemeente Weerselo

Groep

Heemkundevereniging Voormalige gemeente Weerselo omvat de dorpen Deurningen, Rossum, Saasveld, Weerselo en/of de marken Deurningen, Dulder, Gammelke, Hasselo, Klein Driene, Lemselo, Rossum en Volthe.

Heemkundevereniging Weerselo omvat de dorpen Deurningen, Rossum,
Saasveld, Weerselo of de marken Deurningen, Dulder, Gammelke, Hasselo, Klein Driene, Lemselo, Rossum en Volthe.

De vereniging Heemkunde oalde Gemeente Weersel heeft ten doel het bevorderen van de kennis omtrent en het behoud van de culturen in de voormalige gemeente Weerselo in de ruimste zin. In het bijzonder wat betreft de archeologie, de geschiedenis, de volkskunde, de streektaal, de genealogie, de kunst, de natuur en het landschap. Elke derde maandag van de maand worden presentaties of lezingen gehouden over bovengenoemde onderwerpen. Zie daarvoor onze evenementen.

Het adres van onze vereniging is Legtenbergerstraat 6, 7595 XB Weerselo (in 't Trefpunt) voor bezoek loop naar binnen en volg de bordjes

Secretariaaat: Algemeen:Legtenbergerstraat 6, 7595 XB Weerselo 

emailadres: heemkundeweerselo@hotmail.com

werkgroep natuur: Marcel Grunder: 0546-441208

Redactie Oet de Boerschopn: Gerrit Welberg 074-2434304 en Maria Hoogendijk 074-2780474    Redactieadres Saterlostraat 8 7561 PB Deurningen emailadres:  oetdeboerschopn@gmail.com

website: www.heemkundeweerselo.nl

Jaarcontributies:

Om mee te kunnen doen aan alle activiteiten moet u lid zijn van onze vereniging. Een lidmaatschap individueel kost per jaar € 15.00 voor een echtpaar € 22,50. U ontvangt dan ook ons kwartaalblad Oet de Boerschopn.  

Deze bedragen gelden per incassomachtiging. Bij bezorging van het kwartaalblad per post wordt het jaarbedrag verhoogd met de portokosten.

Voor het opvragen van informatie of het bezoeken van onze bibliotheek hoeft u natuurlijk geen lid te zijn. Bel of mail ons gerust.

Kom gerust eens een kijkje nemen.

We zijn op woensdagmorgen geopend van 9.30 tot 11.30 uur.

iedere 2de en 4de maandagavond zijn we open van 18.30-20.00 uur.

Iedere 3e maandag van de maand zijn we vanaf 18.00 uur aanwezig voorafgaand aan de ledenbijeenkomst.                                                                                                   

 

 

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Vereniging Heemkunde voormalige Gemeente Weerselo

Vereniging Heemkunde voormalige Gemeente Weerselo

Locatie op kaart