MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Een dappere generaal sterft voor Ootmarsum

Verhaal

Een dappere generaal sterft voor Ootmarsum

In de 16e eeuw werd de oorlog voor onze huisdeur in Ootmarsum uitgevochten. In de tijd van de Tachtigjarige Oorlog stond Nederland onder Spaans bewind. De Spaanse legers hielden Nederland bezet en er werd veel geplunderd. Prins Maurits van Oranje bracht een leger op de been en voerde strijd om onder het Spaanse juk van Hertog Alva uit te komen.

De legers van Prins Maurits trokken door het hele land en verschillende steden werden achtereenvolgens ingenomen en bevrijd. Een belangrijke slag leverden de legers van Maurits in 1592 toen Steenwijk, Coevorden en Ootmarsum werden bevrijd. Een herdenkingspenning bewijst hoe belangrijk deze slag was. De kanonskogels, ingemetseld in de zuidmuur van de r.-k. kerk en pand Silderhuis aan de Grotestraat, getuigen hier wellicht nog van. Voordat Ootmarsum ingenomen kon worden leverden de Staatse en Spaanse troepen een hevige strijd. De Spaanse troepen bestonden uit 2000 ruiters en 4000 infanteristen die onder leiding stonden van Mendoza, een veldheer van hertog Alva uit het Spaanse Baskenland.
Een belangrijke generaal der Artillerie in het leger van Prins Maurits was Charles de Levin, Heer van Famars. Hij was een belangrijk generaal en goed staatsman. Hij heeft Ootmarsum in 1592 bevrijd, maar moest er wel het leven bij laten. Hij werd doodgeschoten in de slag om Ootmarsum.

In de geschiedschrijving wordt hij als volgt beschreven :
Charles de Levin was lid van het bondgenootschap der edelen, en bekleedde onder dezen een eersten rang. Hij was Heer van Famars of Fama (hij werd vaak kortweg 'Fama' genoemd), Florimont en Lousart. Hij was een van de 13 afgevaardigden van het Verbond der Edelen, dat in 1566 de landvoogdes te Brussel het beroemde smeekschrift aanbood. Na verbanning door Alva bleef hij een trouw aanhanger van Willem van Oranje, voor wie hij zowel diplomatieke diensten verrichtte, als ook legeraanvoerder was, terwijl zijn broer de Spaanse zijde bleef volgen. In 1580 werd hij benoemd tot generaal van de cavalerie van het Staatse leger. Na de verovering van Mechelen in 1580 benoemd tot gouverneur van die stad. In 1585 moest hij de stad aan Parma overgeven. Kort daarop door prins Maurits benoemd tot generaal van de artillerie. In 1588 werd hij aangesteld als gouverneur van Heusden. Na zeer vele gevaren te hebben doorstaan, en velen aan zijne zijden te hebben zien sneuvelen, werd hij in 1592 voor Ootmarsum doodgeschoten. Dit werd hogelijk beklaagd, vooral door prins Maurits, die hem onder zijn voornaamste legerhoofden telde, en van oordeel was, dat weinigen hem gelijk waren, in 't bestier van 't geschut. Kundigheid en moed, in de persoon van Levin een eenheid, verwierven hem de liefde van de vorst en alle burgers, en deden de vijand voor hem beven zo lang hij leefde en zich verblijden over zijnen dood. Hij liet twee zonen na en is begraven in de Grote kerk van Heusden.

Het zou zeker bijzonder interessant zijn te weten wáár het bewuste gevecht, waarbij generaal Charles de Levin, Heer van Fama is gesneuveld. heeft plaatsgevonden bij Ootmarsum. Het moet een geweldige slag zijn geweest, er waren immers alleen al van Spaanse zijde 6.000 soldaten bij betrokken. De Staatse troepen kwamen vanuit de richting van Coevorden dus is de voet van de Kuiperberg geen onwaarschijnlijke locatie. 
Zou het onder aan de Kuiperberg kunnen zijn geweest en is daarmee het doel van het jarenlange goed onderhouden monumentje aldaar verklaard ?
Vaststaat in ieder geval, dat Charles de Levin een belangrijke rol heeft gespeeld in het succes van Prins Maurits, waardoor er later een einde kwam aan de Spaanse overheersing en de Vrede van Münster tot stand kwam in 1648. Misschien zouden we zonder de Oranjes en de dappere generaal nu wel Spaans spreken en was Juan Carlos onze koning……
Een tastbare herinnering in Ootmarsum aan deze dappere generaal Charles de Levin, Heer van Fama, die hier zijn leven liet, zou zeker op zijn plaats zijn…….
 

Rob Meijer

Bron: Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken, Jaarboek 2011, blz. 64

Trefwoorden:Tachtigjarige Oorlog, Opstand, Jan Soldaat, Opstand Overijssel
Personen:Charles De Levin Heer van Farna, Hertog Alva, Prins maurits, Mendoza, Willem van Oranje, Juan Carlos
Periode:1592-1593
Locatie:Ootmarsum