MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Vereniging Heemkunde Ootmarsum en Omstreken

Groep

 De Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken stelt zich ten doel de kennis en zorg omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving te vergroten en verder onderzoek te bevorderen.

WIE ZIJN WIJ

Heemkunde Ootmarsum en omstreken werd op 28 mei 1966 opgericht door een aantal personen die geïnteresseerd waren in de geschiedenis en de natuur van Ootmarsum en haar omgeving. Het woord heemkunde  betekent: de studie van het heem, dat is de eigen omgeving, in al haar aspecten, land en volk in heden en verleden.

WAT IS ONS DOEL

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de Vereniging tot doel de kennis en zorg te bevorderen omtrent cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en haar omgeving. Met andere woorden het behoud van ons culturele erfgoed.

Weet u bijvoorbeeld wie er honderd jaar geleden in uw huis woonde, of  hoe de omgeving er toen uitzag?

Welke planten en dieren horen eigenlijk thuis in ons Twentse landschap? En welke gebruiken en tradities horen er bij geboorte, trouw en rouw? Op dit soort vragen proberen we als heemkundevereniging een antwoord te vinden. 

HOE BEREIKEN WE ONS DOEL

We proberen de kenmerkende zaken van ons heem voortdurend in de gaten te houden en alert te zijn op veranderingen. De ene keer proberen we te voorkomen dat dingen verdwijnen, de andere keer beperken we ons tot het vastleggen van hoe het was. Waar nodig laten we onze stem horen, als hoeder van het culturele erfgoed.

Er zijn speciale werkgroepen opgericht met elk een eigen specialiteit. Deze houden zich bezig met het verwerven van kennis, het uitdragen van die kennis in publicaties en presentaties en de zorg voor het erfgoed. Al meer dan 20 jaar brengen we jaarlijks een jaarboek uit met leuke en interessante verhalen vol wetenswaardigheden en foto’s over ons heem.

Verder beschikken we over een eigen bibliotheek en archief, waarin onze kennis bewaard wordt.

Er zijn werkgroepen voor geschiedenis, dialect en folklore, genealogie, flora en fauna, archeologie en oud foto-, dia- en filmmateriaal.

U KUNT HIERBIJ HELPEN!

Om onze doelen te bereiken hebben we uw steun nodig. Dat kan op verschillende manieren:

  1. U waardeert ons werk en wilt ons financieel ondersteunen als Donateur. De hoogte van de donatie wordt natuurlijk door uzelf bepaald, maar wilt u ons Jaarboek gratis ontvangen, dan geldt een minimale donatie van € 15,-.
  2. Naast financiële steun kunt u ons ook steunen door mee te denken en mee te werken in een werkgroep. Door Lid te worden van een werkgroep dan krijgt u ook zeggenschap in het beleid van onze vereniging. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt minimaal € 15,- per jaar en wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

WAT MOET U NU DOEN

U kunt zich ook aanmelden via onze website www.heemkunde-ootmarsum.nl

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Vereniging Heemkunde Ootmarsum en Omstreken

Vereniging Heemkunde Ootmarsum en Omstreken

Locatie op kaart