MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Suzanna Jansen

Verhaal

Suzanna Jansen

Haar naam is toch vooral verbonden aan Veenhuizen, waar "het Pauperparadijs" zich afspeelt. Toch hoort Suzanna Jansen bij de Bekende Nederlands van wie een voorouder in de bedelaarskolonie Ommerschans heeft verbleven.

De bekendheid die de Maatschappij van Weldadigheid thans geniet, is in grote mate te danken aan de familiegeschiedenis "het Pauperparadijs" van Suzanna Jansen. Het boek bevat ondermeer het (deels) romantische verhaal van haar voorouders Teunis Gijben en Cato Braxhoofden die opgroeien in het Derde Gesticht te Veenhuizen. Beiden hebben voor zover ik kon nagaan nimmer in Ommerschans verbleven. Maar voor Cato is dat niet helemaal zeker, want Cato's moeder, Christina Koene, woonde van 1870 tot aan haar dood in 1874 in de kolonie Ommerschans. Zij is daar is op 12 september 1874 overleden in hoeve nummer 11, bij haar schoonzoon Lammert Willems Heidema en dochter Maria. Wellicht heeft Cato, die in 1861 van Veenhuizen naar Amsterdam is vertrokken, haar moeder één of meerdere malen in Ommerschans bezocht.

Lees het verhaal over Suzanna Jansen en de weduwe Braxhoofden.

Auteur:Helmuth Rijnhart