MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

vereniging de Ommerschans

Groep

De vereniging heeft ten doel het behoud en de verbetering van de landschappelijke aspecten en cultuur historische elementen van de Ommerschans, waarbij tevens wordt uitgegaan van de informatieve en educatieve waarde van het gebied.
Met deze website willen we het verhaal van Ommerschans bekendheid en diepgang geven en iedereen die op zoek is naar informatie over Ommerschans, zo goed mogelijk helpen.
Door bronnen compleet te ontsluiten en geschikt te maken voor statistische bewerkingen willen we bijdragen aan een genuanceerd oordeel over de Koloniën van Weldadigheid.

De vereniging heeft ten doel het behoud en de verbetering van de landschappelijke aspecten en cultuur historische elementen van de Ommerschans, waarbij tevens wordt uitgegaan van de informatieve en educatieve waarde van het gebied.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

- het als belangenorganisatie aanspreekpunt te zijn voor gemeenten, provincie, Staatsbosbeheer, waterschap, het Oversticht en anderen

- het, waar mogelijk mede organiseren van het onderhoud van het gebied

- het op kleinschalige wijze ontsluiten van het gebied

- het verrichten of laten verrichten van onderzoek en/of studie 's

- het organiseren van educatieve programma's

- het meer bekend maken van de waarde van het gebied bij het publiek

- alle overige wettige middelen welke bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van de doelstelling.

Werkwijze

Praktisch zoeken naar een manier om cultuurhistorische- en landschapselementen te verbeteren en te behouden.

Opstellen van o.a. educatieve programma's, publicaties, rondleidingen, uitgave van een historisch boekje om de Ommerschans meer bekendheid te geven en de historische-, culturele- en landschappelijke waarden van de Ommerschans zo goed mogelijk uit te dragen.

secretariaat: Ans Esselink, 06-13629524

Zoeken
Uitgebreid zoeken

vereniging de Ommerschans

vereniging de Ommerschans

Locatie op kaart