MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Schuttersfeest Diepenheim

Verhaal

Wanneer:
Laatste weekend van september
Locatie:
Diepenheim

Op de laatste zaterdag van september trekt een bonte stoet van historisch uitgedoste lieden door Diepenheim. De Schutterij rukt uit! Voorafgegaan door de plaatselijke harmonie lopen palfeniers, vlaggendragers, poortwachters, bielemannen, hellebaardiers, markententsters en andere personages langs de vier havezaten rondom het stedeke. Bij elk "kasteel" wordt men door de bewoners gastvrij ontvangen. Een bijzondere rol is weggelegd voor de beide piassen, zwartgeschminkte jongemannen die de ongehuwde Diepenheimse meisjes achterna zitten om ze letterlijk zwart te maken. Het uitrukken van de schutterij vormt een hoogtepunt van het Schuttersfeest in Diepenheim. Aan inrukken doet men niet, want de optocht loopt naadloos over in de traditionele volksspelen.

Kermisspelen

Naar verluidt zou de Diepenheimse Schutterij ooit een rol gespeeld hebben bij de verdediging van de diverse havezaten in de omgeving. Hoewel deze claim ietwat dubieus is, kent de schutterij absoluut een eerbiedwaardige voorgeschiedenis. Wat begon als kermisspelen in de 19de eeuw kreeg in 1923 een steviger inbedding met de oprichting van een schuttersvereniging. Het uitrukken van de schutterij met het bijbehorende schuttersfeest werd een jaarlijkse traditie. Het grootste deel van de bevolking is lid van de Schutterij. De vereniging groeide in de loop van de jaren uit tot een breed gedragen vrijwilligersorganisatie met een eigen (voormalig stations)gebouw en feestterrein.

 

Koningshuis

Het Schuttersfeest bevat tal van vaste elementen, zoals de kermis, volksspelen, antiek- en rommelmarkt, lampionnenoptocht, playbackshow en podiummuziek. De volksspelen zijn een voortzetting de aloude kermisspelen, met onder meer het traditionele koningsschieten (voor mannen), vogelgooien (voor vrouwen), kuipsteken en stoelendans. De winnaars van het koningsschieten en vogelgooien worden als respectievelijk schutterskoning en -koningin gehuldigd en mogen het volgend jaar in een koets meerijden bij het uitrukken van de Schutterij. In de loop van de jaren is er zo een compleet Diepenheims koningshuis ontstaan.

 

Jeugdspelen

De Diepenheimse Schutterij betrekt de jeugd van jongs af aan bij de feestelijkheden. Een week vóór het officiële feest is er het jeugdschuttersfeest met een kleutermiddag voor de jongsten en jeugdspelen voor de oudere jeugd, met een eigen koningspaar. De jeugdspelen zijn een voortzetting van het School- en Volksfeest, dat tot 1951 jaarlijks in augustus werd georganiseerd. Ook tijdens het eigenlijke feestweekend zijn er allerlei activiteiten voor de jeugd. Een speciale klankbordgroep van jongeren helpt het bestuur mee met het samenstellen van het feestprogramma. Het kan haast niet anders of het Schutterfeest gaat het 100-jarig jubileum in 2023 glansrijk halen.


Auteur:
Ewout van der Horst
Bronn(en):
H. Dreteler e.a., Diepenheimse Schutterij (Diepenheim 2010).

Website Diepenheimse Schutterij: www.diepenheimseschutterij.nl

 

Trefwoorden:EVENEMENTEN, Schutterij, Project Streekcultuur, Tradities, Schuttersfeest
Locatie:Hof van Twente gemeente