MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De dikke steen op de Lemelerberg

Verhaal

Locatie:
Lemelerberg

De Dikke Steen op de Lemelerberg gold als grensteken tussen de marken Lemele en Archem. Hij stak met een punt boven het oppervlakte uit. Bij het uitgraven van de steen bleek dat hij 17 voet in de grond zat en 22 voet lang was. De Dikke Steen spreekt tot de verbeelding en er bestaan dan ook verschillende volksverhalen over: "Op zekere dag besloot stad Ommen de steen op te laten halen om deze in Ommen ten toon te stellen. Men was nog maar nauwelijks aan het graven, toen men een vervaarlijke stem hoorde zeggen: 'Al zou de wereld ook vergaan, deze steen zal blijven staan!' Bang dat de wereld zou vergaan, vertrok men spoorslags weer naar Ommen."

 

Schat

Een ander verhaal gaat als volgt: "Een aantal wandelaars zou eens een stem gehoord hebben die sprak: 'Hoe zoudt gij u verwonderen, als gij mij zaagt van onderen!' Boeren aan weerskanten van de berg wilden graag weten war er onder de steen verborgen lag. Ze hadden stille hoop dat er wellicht een schat te vinden was. Op een nacht besloten boeren van Dalsmholte stiekem de steen uit te graven om de schat naar boven te halen. Ze wilden boeren uit Lemele die soortgelijke plannen hadden vóór zijn. Met man en macht, paarden en touwen, trokken ze naar de berg. Na veel geploeter lag de steen op zijn zijde en na enig graafwerk vonden de boeren een klein houten kistje. Vol spanning brak men het open. Helaas vonden ze alleen een briefje. Hierop stond in keurig handschrift: 'Nu lig ik op mijn andere zij.' De boeren uit Lemele waren hun voor geweest."

 

Adoptie

Stichting 't Lemels Arfgoed heeft tijdens haar tienjarig bestaan de Dikke Steen geadopteerd. 't Lemels Arfgoed ziet de Dikke Steen als één van de markantste bezienswaardigheden op de Lemelerberg. Met de adoptie van de steen wil de stichting "een steentje bijdragen om de natuur op de Lemelerberg voor een ieder bezienswaardig te houden." Met Landschap Overijssel, de eigenaar van de Lemelerberg, heeft 't Lemels Arfgoed op 21 april 2007 een adoptie-overeenkomst gesloten, waarmee men zich heeft verplicht om ieder jaar blad, takken en overtollig zand om de steen te verwijderen. Daarnaast zal zij ook restafval verwijderen. Ieder najaar zetten leden van 't Lemels Arfgoed zich in om de steen weer mooi op te poetsen.


Auteur:
Elleke Steenbergen
Bronn(en):
’t Lemels Arfgoed 9 (2006) 1/17 en 10 (2007) 1/19.

Trefwoorden:Natuur, Project Streekcultuur, Tradities
Locatie:Ommen gemeente