MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Carnaval Oldenzaal

Verhaal

Wanneer:
Carnavalszaterdag
Locatie:
Centrum

De Grote Twentse Carnavalsoptocht, het startschot van het carnaval in Oldenzaal, doet zijn naam eer aan: maar liefst 2 uur lang trekken vele tientallen carnavalswagen, loopgroepen en individuele "zotten" aan het toegestroomde publiek voorbij. De tocht wordt voorafgegaan door een stoet auto's en vrachtwagens van de sponsoren. Elf verenigingen uit Oldenzaal doen mee, met soms wel een paar honderd uniform verklede deelnemers. Hun Raden van Elf, met cape en carnavalssteken, torenen op hun carnavalswagens hoog boven de menigte uit; Prins Carnaval en zijn adjudant vaak nog een treetje hoger. Hoewel Oldenzaal de boventoon voert, zijn er ook diverse wagens uit andere dorpen en steden in Twente. De meeste wagens zijn voorzien van spreuken in het Twents; vaak algemeen van aard, zonder verwijzingen naar de actualiteit. Het publiek langs de kant staat in het begin nog wat verkleumd toe te kijken, maar de alcoholische consumpties en het aanhoudend gedreun van muziek doen hun werk. Als de stoet uiteindelijk hartje Oldenzaal nadert, zijn de carnavalsvierders al aardig opgewarmd. Jong en oud doen mee. Dertien muziekkapellen uit Oldenzaal en diverse muzikanten van buiten dragen bij aan de feestvreugde. De horecagelegenheden openen graag de poorten en op de Grote Markt staat een feesttent opgesteld. Het feest kan beginnen!

Kadolstermennekes

Traditioneel vierde men in Twente de avond vóór Aswoensdag, de eerste dag van de grote vasten, het carnaval. Zelfs de fabrieksarbeiders kregen dinsdagsmiddags vrij om borrel of wat te gaan drinken in de stad. Deze Vastenavond groeide uit tot een driedaags carnavalsfeest. De eerste carnavalsviering in Oldenzaal was in 1955. Het feestje was afgekeken van de oosterburen. Een groep pioniers richtte een jaar eerder carnavalsvereniging de Kadolstermennekes (de winterkoninkjes) op. Inmiddels zijn er acht carnavalsverenigingen en drie optochtverenigingen. Zij beginnen maanden voor het carnavalsweekend met het bouwen van de wagens en organiseren van feestjes. OIdenzaal trekt in met carnaval meer dan 100.000 bezoekers. En dat zijn niet alleen Twenten. In een café praten twee dames uit de Randstad na over "de gezellige optocht".

 

Vrolijk én veilig carnaval

Carnaval is uitgegroeid tot het evenement van het jaar in Oldenzaal. Bezoekers worden geadviseerd zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. Parkeren is alleen buiten het centrum mogelijk. In een hele straat met een parkeerverbod blijken na afloop zonder pardon alle auto's op de bon geslingerd. De gemeente zet zich vooral in voor een veilig carnaval. Overal in de binnenstad is cameratoezicht. Hulpdiensten staan paraat. Maar het carnaval is voor de bestuurders en ambtenaren vooral ook een feestje. Op carnavalsmaandag is zelfs het gemeentehuis gesloten. Op Rosenmontag is er de Kinderoptocht en opnieuw groots feest. Heel Oldenzaal neemt vrij. Dinsdagavond krijgt de burgemeester de sleutels van de stad van prins carnaval terug. Dan is de Boeskoolstad weer gewoon Oldenzaal.


Auteur:
Ewout van der Horst
Bronn(en):
Carnaval in Oldenzaal, www.carnavalinoldenzaal.nl

Canon van Oldenzaal, www.regiocanons.nl/overijssel/twente/oldenzaal/carnaval

Trefwoorden:Feesten, Carnaval, Project Streekcultuur, Tradities
Locatie:Oldenzaal gemeente