MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Vermaning in de Wolweverstraat te Zwolle

Verhaal

Vermaning in de Wolweverstraat te Zwolle

Het is ruim 375 jaar geleden dat de Menistenbroeders te Zwolle een stuk grond aan de Wolweverstraat kochten om hier hun Vermaning te bouwen.

Het in 1638 gebouwde kerkje bleek in 1666 al te klein: op 12 oktober 1666 koopt de Mennonieten gemeente het belendende pand van Matheus Hendrix, een huis strekkende van voor aan de straat tot achter aan de where van het burgerweeshuis. De gemeente bestond volgens de tekst op de avondmaalbekers van 1661 uit 'de vereenigde Flamen ende Hoegdutsen'.

Twee eeuwen ligt het kerkje verscholen achter burgerwoninkjes tot op 21 juni 1837 van Cornelis en Leendert Peters nog twee huisjes worden aangekocht en de kerk de huidige grootte en aanzien krijgt.

In mijn voorgeslacht heeft het kerkje een grote rol gespeeld; er werd gedoopt, getrouwd, men was lid van de kerkenraad, één was er leraar en zelfs een ridderorde werd opgespeld te midden van de broederschap. Allen hebben geleefd met het devies:

'Dopen wat mondig is,

spreken wat bondig is,

vrij in 't Christelijk geloven,

daden gaan woorden te boven'.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Tijdschrift IJsselakademie nr. 3 – 1988

Auteur:P. Jonkers-Stroink
Trefwoorden:Religieus leven in overijssel, Religie, Mennonieten, Doopsgezinden, Doopgezinde kerk
Personen:Matheus Hendrix, Cornelis Peters, Leendert Peters
Periode:1661-2016
Locatie:Zwolle