MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Memoires Arnoldus Waeijer: transcriptie

Verhaal

Memoires Arnoldus Waeijer: transcriptie

Op deze pagina vind u de transcriptie van het egodocument van aartspriester Arnoldus Waeijer met een toelichting en een historische inleiding. U kunt de bestanden hier downloaden of online lezen. Daarnaast is een aanvullende tekst opgenomen, afkomstig uit een 19e-eeuws afschrift van Waeijers handschrift. Van dit Vervolginge die ick uytgestaen hebbe, is alléén het afschrift bewaard gebleven.

Gebruikt u één van de publicaties als bron? Dat mag, graag zelfs! Gebruikt u in uw notenapparaat/literatuuroverzicht de volgende verwijzingen:

Memoires Arnoldus Waeijer:
A. Waeijer, Nopende het aertspriesterschap van Swolle naer de beroerten deser Nederlanden. Midtsgaders van eenige gedenckweerdige voorvallen. Historisch Centrum Overijssel, toegang 1120, Archief van de Onze Lieve Vrouwe Parochie, inv.nr. 358. Transcriptie en toelichting door Mirjam van Velzen-Barendsen (Zwolle 2017), IJsselacademie op www.MijnStadMijnDorp.nl.

Inleiding:
Mirjam van Velzen-Barendsen, ‘Oprechtelijck geschreven, ende verclaert’ Historische inleiding op het werk van Arnoldus Waeijer
1606-1692
 (Zwolle, 2018), IJsselacademie op www.MijnStadMijnDorp.nl.

Afschrift van de Vervolginge:
A. Waeijer, Vervolgingen die ick uytgestaen hebbe. Historisch Centrum Overijssel, toegang 52, Collectie Oude Stadsbibliotheek, inv.nr. 419. Transcriptie door Mirjam van Velzen-Barendsen (Zwolle 2017), IJsselacademie op www.MijnStadMijnDorp.nl.

Bent u benieuwd of een bepaald onderwerp in de transcriptie voorkomt? Opent u dan de PDF en gebruik de toetscombinatie ctrl+F voor het zoekscherm. Houdt bij het zoeken rekening met de variabele spelling. Zo kunnen namen van dingen, plaatsen en personen in een afwijkende spelling voorkomen. Overijssel is bijvoorbeeld Over-Yssel, Zwolle ook wel Swolle en Herkinge wordt ook gespeld als Herckinge.

Trefwoorden:Kerkgeschiedenis, Katholieke kerk, Zwolle, Reformatie, Dagboek, Memoires, 17e eeuw, 17de eeuw
Personen:Arnoldus Waeijer
Periode:1/1570-1/1692
Locatie:Overijssel