MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Ds Egbertus Lubeley (1672-1739), de predikant die in Steenwijk in één week tijd drie kinderen verloor

Verhaal

Ds Egbertus Lubeley (1672-1739), de predikant die in Steenwijk in één week tijd drie kinderen verloor

Egbertus Lubeley werd op 20 januari 1672 in Neuenhaus in de graafschap Bentheim geboren als zoon van Berend Lubeley, burgemeester en koopman aldaar, en Anna Grim. Hij overleed op 23 augustus 1739 in Steenwijk.

Egbertus Lubeley was door zijn ouders bestemd voor het ambt van predikant. Hij bezocht de Latijnse school van Lingen, waarna hij in Groningen, Leiden (1690) en Franeker (1692) theologie ging studeren. Nadat hij zijn studie beëindigd had, werd hij predikant. Hij diende een drietal gemeenten: Weidum (1696-1703), Menaldum (1703-1704) en Steenwijk (1704-1739).

Op 15 januari 1699 trouwde hij in Weidum (Fr) met Agatha Persijn, de enige dochter van de Leeuwarder predikant Lambertus Pieters Persijn en zijn vrouw Wybkjen Brongersma. Zij werd geboren in 1676. Uit hun huwelijk werden elf kinderen geboren.

Met ging het predikantsgezin niet altijd voor de wind. Twee van hun drie kinderen - een zoon en een dochter - die in Weidum geboren waren, stierven daar nog voordat de familie naar Menaldum verhuisd was. Later herhaalde zich dat in Steenwijk, toen in één week tijd, respectievelijk op 14 en 20 juli 1715, drie kinderen aan de kinderpokken overleden, een gevreesde ziekte in die jaren. Alle drie werden zij begraven in de Grote Kerk van Steenwijk, waar een grafsteen in het Zuid-koor nog altijd aan deze trieste gebeurtenis herinnert.

Ds Egbertus Lubeley bezette in Steenwijk de tweede predikantsplaats. Dit betekende dat naast een gedeelte van Steenwijk ook de kerspelen Zuidveen en Onna tot zijn werkterrein behoorden.

Als collega had hij ds Johannes Sluiter naast zich, die het overige deel van Steenwijk en de kerspelen Kallenkote en Eesveen voor zijn rekening nam. We krijgen de indruk dat de beide ambtsdragers in goede harmonie samenwerkten, althans nergens lezen we van onenigheid.

Tegen het einde van zijn leven was ds Lubeley ziekelijk. Hij had een borstkwaal, die zich uitte in kortademigheid. Als gevolg daarvan kon hij vanaf mei 1739 zijn werk niet langer doen. Maar in augustus 1739 was er sprake van dat hij weer aan de slag zou gaan. Zo ver kwam het niet: op 23 augustus 1739 stierf hij op de leeftijd van 67 jaar.

Het was die dag een zondag en zijn overlijden vond plaats vlak voordat de dienst in de Grote Kerk zou beginnen. Omdat de aanwezigheid van ds Sluiter in het sterfhuis vereist was, kon deze niet in de dienst voorgaan. Toch ging de godsdienstoefening door, want ds Philippus Theodorus van Riemsdijk, die in Goënga (Fr) beroepen was, was de nacht tevoren met de boot vanuit Zwolle in Steenwijk aangekomen. Hij was bereid die morgen te preken. Als tekst voor zijn prediking koos hij Psalm 90 vers 12: "Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen".

Agatha Persijn overleefde haar man vele jaren. Zo werd door de magistraat in 1754 nog steeds een weduwentractement aan haar uitbetaald. In dat jaar overleed ze in Steenwijk op de leeftijd van 78 jaar.

Kinderen van ds Egbertus Lubeley en Agatha Persijn:

1: Zoon (naam niet bekend), geboren te Weidum, jong gestorven te Weidum.

2: Dochter (naam niet bekend), geboren te Weidum, jong gestorven te Weidum.

3: Lambertus, gedoopt te Steenwijk, werd later predikant o.a. te Dwingelo.

4: Anna, gedoopt te Steenwijk op 15 februari 1705, woonde in 1739 nog bij haar moeder thuis, ongehuwd.

5: Wybeke Agatha, gedoopt te Steenwijk, juni 1706, huwde later met ds Wibrandus Gerardus Reddingius, predikant te Goënga.

6: Geertruida, gedoopt te Steenwijk, maart 1708, woonde in 1739 nog bij haar moeder thuis, ongehuwd.

7: Juliana Gesina, gedoopt te Steenwijk, juni 1709, overleden te Steenwijk op 20 juli 1715.

8: Berend, gedoopt te Steenwijk op 30 juli 1710, overleden te Steenwijk op 14 juli 1715.

9: Egbertus, gedoopt te Steenwijk op 20 november 1712, overleden te Steenwijk op 14 juli 1715.

10: Hendrik, gedoopt te Steenwijk op 8 april 1714, werd later predikant

11: Bernardus Egbertus, gedoopt te Steenwijk op 21 augustus 1716, studeerde te Groningen en Utrecht voor predikant.

Dit artikel is van J. ter Steege en is eerder gepubliceerd in het tijdschrift “IJsselakademie”, nr.4 december 1995.

Trefwoorden:Predikant, Grote kerk Steenwijk, Religieus leven in overijssel
Personen:Egbertus Lubeley, Agatha Persijn, Johannes Sluiter
Periode:1672-1739
Locatie:Steenwijk