MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De eerste vrouwen in de Deventer gemeenteraad

Verhaal

De eerste vrouwen in de Deventer gemeenteraad

De eerste twee vrouwen in de Deventer gemeenteraad kwamen uit heel verschillende milieus. De één is een arbeidersvrouw: Antsje Timmerman-Lenstra (1883-1946). Zij was al jaren actief als voorzitster van de Sociaal Democratische Vrouwenclub. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in mei krijgt zij genoeg mannelijke stemmen.

Even lijkt het erop dat zij de enige vrouw zal zijn in de nieuwe raad, maar dat verandert een paar maanden later. De liberale H.J. Jordens van De Economische Bond bedankt namelijk voor de gemeenteraad. Zo komt zijn stoel vrij voor de 32-jarige dr. Titia C. Goedhuis-van der Ploeg (1877-1973). Vanaf het begin was zij lid van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Deventer.

Op 2 september 1919 wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Burgemeester T.A.M.A. Humalda van Eysinga heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de twee vrouwen. Zijn toon is positief. Hij verwacht en hoopt veel goeds van de beschavende invloed van vrouwen.

*Vervolg

Wie waren die vrouwen eigenlijk die zich verkiesbaar stelden? Hoe was het hen gelukt om zoveel mannen op zich te laten stemmen? Werkten ze ook samen? En hoe gingen de 19 overige mannelijke raadsleden met hen om? Later dit jaar volgt een publicatie van Erna Lammers over de twee bijzondere vrouwen die in Deventer geschiedenis schreven.

*Titelfoto: De gemeenteraad van Deventer bijeen. In het midden burgemeester Humald van Eysinga en zijn vrouw. Rechts voor Antsje Timmerman-Lenstra en zittend vierde van rechts Titia Goedhuis-van der Ploeg. (Stadsarchief Deventer)

Auteur:Erna Lammers
Trefwoorden:Vrouwenkiesrecht, Gemeenteraad
Personen:Antsje Timmerman-Lenstra, Titia Goedhuis-van Der Ploeg
Locatie:Deventer