MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

15 maart 1809 - Terug naar Overijssel

Verhaal

Na zijn bezoek aan Drenthe keert Lodewijk Napoleon terug in het noordwesten van Overijssel.

Vertrokken van Assen via Smilde naar Echtens Hoogeveen. Er is gesproken over de kwestie van impost op de turf en er wordt een bedrag van ƒ 20 000 uitgetrokken voor een armenhuis in Hoogeveen. Volgens de couranten brengt de koning de nacht door in Hoogeveen om dan op 15 maart via Meppel, Bonkenhoven, Blokzijl in Vollenhoven aan te komen, waar hij de nacht zal doorbrengen bij de heer Sloet van Oldruitenborg, de eerste prefect van het paleis

In Meppel worden de volgende zaken besproken:
Het kanaal van Meppel naar Zwartsluis moet verbeterd worden. Het armenhuis wordt ontlast van achtergestelde belasting van ƒ 240,00. Verder wordt gesproken over de slechte toestanden van het dorp De Wijk, de weg van Giethoorn naar Steenwijk, die van Meppel naar Bonkenhoven en die van de dijk bij Blokzijl. Er moet binnen een jaar een voorstel komen m.b.t. de kosten en ook wat de eigenaren kunnen betalen.
Een ander punt is de belasting op turf. De betaling moet in evenredigheid met het effectieve geschieden en de minister moet ook nagaan 'of en in hoever enige vrijdom voor de Splitting of hoogtens Turf zoude kunnen worden verleend'.

In Blokzijl is onenigheid in de Joodse gemeente. De minister van Erediensten wordt opgedragen dit te onderzoeken en op te lossen. De Hervormden in Blokzijl krijgen gedurende drie jaar een betaling van ƒ 50,00. Ook is er kwijtschelding van belasting voor de armen en van grondbelasting voor de armen.

In Vollenhove worden de volgende zaken geregeld: De katholieken krijgen ƒ 500 om hun kerk op te sieren. En er wordt ƒ 300 uitgetrokken om het dak van de pastoor te verbeteren. Ook wordt er ƒ4000 vrijgemaakt om het havenhoofd te repareren.

Titelfoto: Gezicht op Blokzijl, Adolf le Comte, 1860 - 1921. (Rijksmuseum Amsterdam)

Auteur:Siem van Eeten